Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: santacrus trong 08:03:04 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9182Tiêu đề: HỎI bảng điện hóa
Gửi bởi: santacrus trong 08:03:04 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Mọi người cho mình xin bảng điện hóa đầy đủ nhất (trong đó có cả một ít phi kim S F Cl Br I) nhé ! ----------thanks--------


Tiêu đề: Trả lời: HỎI bảng điện hóa
Gửi bởi: thanhkimvp trong 09:21:21 AM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
dãy điện hóa của 1 số nguyên tố
Li +/Li
K +/k
Ba 2+/Ba
Ca 2+/ca
Na +/Na
Mg 2+/Mg
Al  3+/Al
ZnO2  2-/Zn
SO4 2-/SO3 2-
2 H2O/H2
Zn 2+/Zn
Cr 3+/Cr
2 SO3 2-/S2O3 2-
S/S 2-
Fe 2+/Fe
Cr 3+/Cr 2+
Co 2+/Co
Ni 2+/Ni
Sn 2+/Sn
Pb 2+/Pb
Fe 3+/Fe
2 H+/H2
NO3 -/NO2 -
Cu 2+/Cu +
Fe(CN)6  3-/Fe(CN)6 4-
O2/OH -
Cu +/Cu
I2/2 I -
MnO4 -/MnO4 2-
MnO4 -/MnO2
O2/2 O -
Fe 3+/Fe 2+
NO3 -/NO2
Ag +/Ag
2 Hg 2+/Hg2 2+
NO3 -/NO
HNO2/NO
Br2/2 Br-
2 NO3 -/N2O
IO3 -/I2
O2/2 O -
MnO2/Mn 2+
O3/O2
2 NO3 -/N2
Cr2O7 2-/Cr 3+
Cl2/2 Cl -
Au 3+/Au
PbO2/Pb 2+
MnO4 -/Mn 2+
MnO4 -/MnO2
Au +/Au
H2O2/2 H2O
Co 3+/Co 2+
F2/2 F -
F2/2 HF

Lưu Ý::::::chỉ số  mình viết liền (trong vở sẽ được viết thấp hơn kí hiệu nguyên tố),VD : MnO4     ,,,,,      O2
              Điện tích viết cách(trong vở được viết cao hơn KH nguyên tố).,  VD : MnO4 -      ,,,,        Zn 2+
             số nguyên tử, phân tử thi viết cách và ở trước nguyên tố(trong vở được viết trước và ngang hàng với KH nguyên tố)., VD : 2F    ,,,,,,      2H +


Tiêu đề: Trả lời: HỎI bảng điện hóa
Gửi bởi: santacrus trong 03:57:50 PM Ngày 05 Tháng Sáu, 2012
Rất là hay, rất công phu, rất chi tiết. Cảm ơn bạn nhiều !!