Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 06:32:28 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9181Tiêu đề: Mọi người xem giúp mình lời giải bài sóng đúng hay sai?
Gửi bởi: khaikull trong 06:32:28 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
11) trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng. khe S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sòng tương ứng lamda1=0.48*10^-6m , lamda2=0.64*10^-6m.  khoảng cách 2 khe a=1mm. D=2m. trên màn trong khoẳng rông 2cm đối xứng  qua vân trung tâm, số vân sáng đơn sắc quan sát được là:    A.34     B.26(đá)       C.31            D.36
 
câu 11 này e tính dc i1=0.96mm   i2=1.28mm  i vân trùng: ivt=3.84   thay vào công thức   Ns=2[L/(2i)] +1 với [] là lấy kết quả phần nguyên chẳng hạn 10,10,41666 thì lấy là 10( e được học như vậy)    được lần lượt số vân là N1=21. N2=15 và Nvt=5. thì số vân sáng quan sát được là N=N1+N2-Nvt=31. nhưng kết quả lại là 26. thầy giảng giải giúp e với


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem giúp mình lời giải bài sóng đúng hay sai?
Gửi bởi: hoibaitaply trong 06:40:25 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Đề hỏi vân sáng đơn sắc mà, phải trừ số vân sáng trùng nhau luôn


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem giúp mình lời giải bài sóng đúng hay sai?
Gửi bởi: onehitandrun trong 06:47:27 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
11) Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng. khe S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng[tex]\lambda_1 =0.48.10^-6m , \lambda_2=0.64.10^-6m[/tex]. Khoảng cách 2 khe a=1mm. D=2m. Trên màn trong khoảng rông 2cm đối xứng  qua vân trung tâm, số vân sáng đơn sắc quan sát được là:    A.34     B.26     C.31            D.36
 

Ta có [tex] i_1=0,96mm ;i_2=1,28mm [/tex]
Ta có [tex] \frac{L}{i_1}=20,83 \to [/tex] có 20+1 vân sáng [tex] \lambda_1 [/tex]
[tex] \frac{L}{i_2}=15,625 \to [/tex] 15 vân sáng [tex] \lambda_2 [/tex]
Vậy có tất cả là 21+15=36 vân
Xét vân trùng trên L:
Ta có [tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{4}{3}=\frac{4n}{3n} [/tex] Với n là các giá trị trùng trên bề rộng L
Ta có  [tex]-10<4n.i_1<10 \to -2,6<n<2,6 [/tex]
Vậy có 5 giá trị trùng nên số vân sáng quan sát được sẽ là:36-5=31 vân
Lần sau bạn nhớ gõ công thức rõ ráng nhé,lần này tớ sửa hộ đấy!


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem giúp mình lời giải bài sóng đúng hay sai?
Gửi bởi: onehitandrun trong 06:51:36 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Bạn nên học cách tính số vân tối và vân sáng thế này cho đơn giản nè:
Lấy [tex] \frac{L}{i}=X [/tex]
Nếu X là số lẻ: thì đó chính là số vân sáng;số vân tối sẽ bằng X+1
Nếu X là số chẵn:thì đó chính là số vân tối;số vân sáng sẽ bằng X+1


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem giúp mình lời giải bài sóng đúng hay sai?
Gửi bởi: khaikull trong 08:12:47 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
bạn ơi nhưng đáp án trường mình là 26. mình cũng làm ra 31 như bạn


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem giúp mình lời giải bài sóng đúng hay sai?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:03:26 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
11) Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng. khe S phát ra đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng[tex]\lambda_1 =0.48.10^-6m , \lambda_2=0.64.10^-6m[/tex]. Khoảng cách 2 khe a=1mm. D=2m. Trên màn trong khoảng rông 2cm đối xứng  qua vân trung tâm, số vân sáng đơn sắc quan sát được là:    A.34     B.26     C.31            D.36
Ta có [tex] i_1=0,96mm ;i_2=1,28mm [/tex]
Ta có [tex] \frac{L}{i_1}=20,83 \to [/tex] có 20+1 vân sáng [tex] \lambda_1 [/tex]
[tex] \frac{L}{i_2}=15,625 \to [/tex] 15 vân sáng [tex] \lambda_2 [/tex]
Vậy có tất cả là 21+15=36 vân
Xét vân trùng trên L:
Ta có [tex] \frac{K_1}{K_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{4}{3}=\frac{4n}{3n} [/tex] Với n là các giá trị trùng trên bề rộng L
Ta có  [tex]-10<4n.i_1<10 \to -2,6<n<2,6 [/tex]
Vậy có 5 giá trị trùng nên số vân sáng quan sát được sẽ là:36-5=31 vân
Lần sau bạn nhớ gõ công thức rõ ráng nhé,lần này tớ sửa hộ đấy!
số vân sáng đơn sắc chính là số vân sáng màu [tex]\lambda_1[/tex] và [tex]\lambda_2[/tex] màu vân trùng ta không tính vào. Do vậy em phải trừ lấy 36-10=26
(có 21 vân màu [tex]\lambda_1[/tex] có 5 vân trùng ==> còn 16 vân không trùng, tương tự 15 vân màu [tex]\lambda_2[/tex] có 5 vân trùng ==> còn 10 vân không trùng ==> tổng số vân không trùng là 26)