Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 06:24:50 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9179Tiêu đề: mọi người giúp mình một số bài về sóng và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 06:24:50 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
6)trong thí nghiệm y-âng, nguồn S phát xạ  bức xạ đơn sắc lamda. màn quan sát cách mặt phẳng 2 khe 1 khoảng ko đổi D. khoảng các giữa 2 khe S1S2 là a có thể thay đổi ( nhưng S1, S2 luôn cạhs đều S). Xét điểm M trên màn lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng 1 lượng denta a thì tại đó vân sáng bậc k và bậc 3k. nếu tăng khoẳng cách S1S2 thêm 2 denta a thì tại M là: A. vân tối thứ 9     B. vân sáng bậc 9      C. vân sáng bậc 7        D. vân sáng bậc 8

7) giả sử ban đầu có 1 mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. tại thời điểm t2= t1 + 2T thì tỉ lệ đó là: A.4k/3  B.4k    C. 4k+3(đá)   D.k+4

8) phải tăng hiệu điện thế nơi phát lên bao nhiêu lần để giảm công suất tiêu hao trên đường dây đi 100 lần với yêu cầu công suất của tải tiêu thụ ko đổi. biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng n lần hiệu điện thế của tải lúc ban đầu:              A. (n+100)/ 10(1+n) (đá)     B.(n+50)/ 10(1+n)         
                                                                          C.(n+50)/ 20(1+n)              D.(n+100)/ 20(1+n) 

9) 1 con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có k=20(N/m) và vật nặng m=0.1kg. từ vị trí cân bằng kéo vật ra 1 đoạn 6cm rồi truyền cho vật vận tốc v=20căn14 cm/s hướng về VTCB. biết rằng hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0.4. lấy g=10m/s^2. Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng: A. 80căn2    B.20căn22(đá)   C. 40căn6       D. 20can10

10) cho biết các mức năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô xác định theo công thức En= -13.6/n^2(eV). với n=1,2,3.... Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong từng dãy Lai-man,Ban-me,Pa-sen của quang phổ hiđrô(theo thứ tự n=1, n=2,n=3) được xác định là     A.(n^2+1)/(2n-1)         B.4n/(2n+1)
                                                                       C.(n^2+1)/(2n+1)(đá)         D.4n/(4n-1)


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng và dao động
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:20:47 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
6)trong thí nghiệm y-âng, nguồn S phát xạ  bức xạ đơn sắc lamda. màn quan sát cách mặt phẳng 2 khe 1 khoảng ko đổi D. khoảng các giữa 2 khe S1S2 là a có thể thay đổi ( nhưng S1, S2 luôn cạhs đều S). Xét điểm M trên màn lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng 1 lượng denta a thì tại đó vân sáng bậc k và bậc 3k. nếu tăng khoẳng cách S1S2 thêm 2 denta a thì tại M là: A. vân tối thứ 9     B. vân sáng bậc 9      C. vân sáng bậc 7        D. vân sáng bậc 8Ta có [tex]x_M=4.\frac{\lambda.D}{a}=K.\frac{\lambda.D}{a-{\Delta}a}=3K.\frac{\lambda.D}{a+{\Delta}a} [/tex]
Từ chỗ thứ 2 và 3 ta rút ra được [tex] a=2{\Delta}a [/tex]
[tex] x_M=4\frac{\lambda.D}{a}=X.\frac{\lambda.D}{a+2{\Delta}a} [/tex]
[tex] \to X=8 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng và dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:22:49 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
6)trong thí nghiệm y-âng, nguồn S phát xạ  bức xạ đơn sắc lamda. màn quan sát cách mặt phẳng 2 khe 1 khoảng ko đổi D. khoảng các giữa 2 khe S1S2 là a có thể thay đổi ( nhưng S1, S2 luôn cạhs đều S). Xét điểm M trên màn lúc đầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng 1 lượng denta a thì tại đó vân sáng bậc k và bậc 3k. nếu tăng khoẳng cách S1S2 thêm 2 denta a thì tại M là: A. vân tối thứ 9     B. vân sáng bậc 9      C. vân sáng bậc 7        D. vân sáng bậc 8

vị trí M trên màn quan sát không đổi hay [tex]x_M[/tex] không đổi.

lúc đầu: [tex]x_M=4\frac{\lambda D}{a}[/tex]  (1)

giảm khoảng cách 2 khe đoạn [tex]\Delta a[/tex] : [tex]x_M=k\frac{\lambda D}{a-\Delta a}[/tex] (2)

tăng a thêm [tex]\Delta a[/tex] : [tex]x_M=3k\frac{\lambda D}{a+\Delta a}[/tex] (3)

lấy (3) chia (2) => [tex]\Delta a=\frac{a}{2}[/tex]

khi tăng a thêm [tex]2\Delta a[/tex] : [tex]x_M=n\frac{\lambda D}{a+2\Delta a}=n\frac{\lambda D}{2a}[/tex]

từ (1) => [tex]\frac{\lambda D}{a}=\frac{x_M}{4}[/tex]

thay vào pt trên => n= 8 . Vậy lúc này tại M là VS bậc 8.
Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng và dao động
Gửi bởi: onehitandrun trong 07:29:11 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012


7) giả sử ban đầu có 1 mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. tại thời điểm t2= t1 + 2T thì tỉ lệ đó là: A.4k/3  B.4k    C. 4k+3(đá)   D.k+4Đặt [tex] x=2^{\frac{-t}{T}} [/tex] cho đơn giản
Tại thời điểm [tex] t_1 [/tex] tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là:
[tex] \frac{N_{Y_1}}{N_{X_1}}=\frac{1-x}{x}=k \to x=\frac{1}{k+1} [/tex]
Tại thời điểm t2:
[tex] \frac{N_{Y_2}}{N_{X_2}}=\frac{1-\frac{x}{4}}{\frac{x}{4}}=\frac{4-\frac{1}{k+1}}{\frac{1}{k+1}}=4k+3 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng và dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 07:32:19 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
7) giả sử ban đầu có 1 mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. tại thời điểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. tại thời điểm t2= t1 + 2T thì tỉ lệ đó là: A.4k/3  B.4k    C. 4k+3(đá)   D.k+4

t1: [tex]\frac{N_Y}{N_X}=\frac{N_0(1-2^-t1/T)}{N_0.2^-t1/T}=k\Rightarrow 2^-t1/T=\frac{1}{k+1}[/tex](1)

t2: [tex]\frac{N'_Y}{N'_X}=\frac{N_0(1-2^-t2/T)}{N_0.2^-t2/T}=\frac{1-2^-t_1/T.2^-^2}{2^-t_1/T.2^-^2}[/tex]

thay (1) vào => [tex]\frac{N'_Y}{N'_X}=4k+3[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng và dao động
Gửi bởi: khaikull trong 08:07:32 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
cảm ơn thầy và bạn. mọi người giải giúp e 3 câu 8,9,10 đi. thanks. hì


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng và dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:10:47 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
9) 1 con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có k=20(N/m) và vật nặng m=0.1kg. từ vị trí cân bằng kéo vật ra 1 đoạn 6cm rồi truyền cho vật vận tốc v=20căn14 cm/s hướng về VTCB. biết rằng hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0.4. lấy g=10m/s^2. Tốc độ cực đại của vật sau khi truyền vận tốc bằng: A. 80căn2    B.20căn22(đá)   C. 40căn6       D. 20can10

"độ giảm biên độ" trong 1/4T là [tex]\Delta A=\frac{\mu mg}{k}=2cm[/tex]

(nếu không có ma sát biên độ vật là [tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=8cm[/tex])

tốc độ vật cực đại khi vật qua " VTCB mới O' " lần đầu tiên, cách vị trí O ban đầu là 2cm

chọn O là gốc thế năng, độ biến thiên cơ năng khi vật đi từ vị trí cách O 6cm đến vị trí cách O 2cm ( VTCB mới)


[tex]\frac{1}{2}k.0,02^2+\frac{1}{2}mv'_m_a_x^2-(\frac{1}{2}k.0,06^2+\frac{1}{2}mv^2)=-\mu mg.(0,06-0,02)[/tex]

=> [tex]v'_m_a_x=0,2\sqrt{22}m/s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình một số bài về sóng và dao động
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:18:12 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

8) phải tăng hiệu điện thế nơi phát lên bao nhiêu lần để giảm công suất tiêu hao trên đường dây đi 100 lần với yêu cầu công suất của tải tiêu thụ ko đổi. biết điện áp tức thời u cùng pha với dòng điện tức thời i và ban đầu độ giảm thế trên đường dây bằng n lần hiệu điện thế của tải lúc ban đầu:              A. (n+100)/ 10(1+n) (đá)     B.(n+50)/ 10(1+n)        
                                                                          C.(n+50)/ 20(1+n)              D.(n+100)/ 20(1+n)  

Hao phí giảm 100 lần nên cường độ giảm 10 lần và độ giảm thế cũng giảm 10 lần . Công suất tải không đổi nên :

[tex]U_{1}I_{1} = U_{2}I_{2} \Rightarrow U_{2} = 10 U_{1}[/tex]

Ban đầu hiệu điện thế nơi phát : [tex]U_{01} = U_{1} + \Delta U_{1} = U_{1} ( 1 + n )[/tex]

Lúc sau hiệu điện thế nơi phát: [tex]U_{02} = U_{2} + \Delta U_{2} = 10 U_{1} + \frac{ \Delta U_{1}}{10} = (10 + \frac{n}{10})U_{1}[/tex]

Tỉ số : [tex]\frac{U_{02} }{U_{01}} = \frac{100 + n}{10(n + 1)}[/tex]