Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 11:58:41 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9166Tiêu đề: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: truonglongmoto trong 11:58:41 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1.Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=200 V và vận tốc không đổi vào 2 đầu mạch RLC có C thay đổi được. ĐIều chỉnh C=C1 thì cường độ dòng điện sớm pha 
 so với điện áp 2 đầu đoạn mạch. ĐIều chỉnh C=C2=0,84C1 thì điện áp 2 đầu tụ điện lớn nhất và bằng:

2.Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 180V, tần số không đổi vào A,B gồm 3 mạch AM, MN, NB mắc nối tiếp thì điện áp tức thời 2 đầu MB lệch pha 
 so với 2 đầu AM và lệch pha 
 so với 2 đầu AB. Biết AM chứa R, MN chứa tụ điện, NB chứa cuộn cảm. ĐIện áp hiệu dụng AM là:

Câu 3: Giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm; 600nm; 640nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Hai vân sáng của hai hệ trùng nhau gọi là vân trùng thì khoảng vân trùng là:
A. 38,4mm      B. 9,6mm     C. 6,4mm     D. 19,2mm


Nhờ mấy thầy và mấy bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: missyou266 trong 12:06:20 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Câu 3: Giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm; 600nm; 640nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Hai vân sáng của hai hệ trùng nhau gọi là vân trùng thì khoảng vân trùng là:
A. 38,4mm      B. 9,6mm     C. 6,4mm     D. 19,2mm
ta có : k1/k2=lamda2/lamda1=3/2
          k3/k2=lamda2/lamda3=15/16
         ta thấy BCNN la 16  === > k1/k2=24/16 
          ta có k2=16  ==> i =k2.lamda2.D/a=  19,2mm


Tiêu đề: Trả lời: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: truonglongmoto trong 09:52:02 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Vì sao lại chọn k2=16 hả bạn?


Tiêu đề: Trả lời: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:49:10 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Câu 3: Giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm; 600nm; 640nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Hai vân sáng của hai hệ trùng nhau gọi là vân trùng thì khoảng vân trùng là:
A. 38,4mm      B. 9,6mm     C. 6,4mm     D. 19,2mm
Câu1 và 2 thiếu dữ liệu rồi kìa post bài phải xem lại trước nhé bạn

Câu số 3, Tính BCNN 3 bước sóng thôi --->KVT
Cách tính mới nè ,BCNN của 3 số sẽ là mẫu số của tổng sau  1/[tex]\lambda 1+1/\lambda 2+1/\lambda 3[/tex] =1/[tex]\lambda[/tex]
Áp dụng vào bài tính được 1/[tex]\lambda[/tex] =55/96  -->[tex]\lambda[/tex]=9,6.10-3 mm
Vậy i= 9,610-3.1000/0,5=19,2mm

Tiêu đề: Trả lời: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:50:31 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Câu 3: Giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm; 600nm; 640nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Hai vân sáng của hai hệ trùng nhau gọi là vân trùng thì khoảng vân trùng là:
A. 38,4mm      B. 9,6mm     C. 6,4mm     D. 19,2mm
Câu1 và 2 thiếu dữ liệu rồi kìa post bài phải xem lại trước nhé bạn

Câu số 3, Tính BCNN 3 bước sóng thôi --->KVT
Cách tính mới nè ,BCNN của 3 số sẽ là mẫu số của tổng sau  1/[tex]\lambda 1+1/\lambda 2+1/\lambda 3[/tex] =1/[tex]\lambda[/tex]
Áp dụng vào bài tính được 1/[tex]\lambda[/tex] =55/96  -->[tex]\lambda[/tex]=9,6.10-3 mm
Vậy i= 9,610-3.1000/0,5=19,2mm
hom trc em vua moi chom chia cong thuc nay ben vltt xong. k ngo mark da biet r a


Tiêu đề: Trả lời: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: why_metb trong 08:35:40 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

Câu 3: Giao thoa Yâng với 3 ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm; 600nm; 640nm. Khoảng cách giữa hai khe sáng 0,5mm và khoảng cách từ hai khe đến màn 1m. Hai vân sáng của hai hệ trùng nhau gọi là vân trùng thì khoảng vân trùng là:
A. 38,4mm      B. 9,6mm     C. 6,4mm     D. 19,2mm
Câu1 và 2 thiếu dữ liệu rồi kìa post bài phải xem lại trước nhé bạn

Câu số 3, Tính BCNN 3 bước sóng thôi --->KVT
Cách tính mới nè ,BCNN của 3 số sẽ là mẫu số của tổng sau  1/[tex]\lambda 1+1/\lambda 2+1/\lambda 3[/tex] =1/[tex]\lambda[/tex]
Áp dụng vào bài tính được 1/[tex]\lambda[/tex] =55/96  -->[tex]\lambda[/tex]=9,6.10-3 mm
Vậy i= 9,610-3.1000/0,5=19,2mm
Cho mình hỏi tại sao từ 1/[tex]\lambda[/tex] =55/96  lại suy ra được[tex]\lambda[/tex]=9,6.10-3 mm ????


Tiêu đề: Trả lời: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:54:36 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
haha.anh.mark viet sai.do bn. phai la
= a/lamda.
voi  a la mot so nao do. o day a=55


Tiêu đề: Trả lời: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: why_metb trong 09:19:47 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
-Mọi người giải thích kĩ hơn công thức được không?mình vẫn chưa hiểu lắm??.thanks nha.


Tiêu đề: Trả lời: ĐIện xoay chiều, nhờ mọi người
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:37:31 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012
Cho n số nguyên x1,x2,...,xn.
BCNN của n số đó là X, ta có:
[tex]\frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}+...+\frac{1}{x_{n}}=\frac{a}{X}[/tex] ( bấm =  máy tính)