Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 11:56:33 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9165Tiêu đề: Lý thuyết dao động điều hoà, giúp mình với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 11:56:33 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1. Phát biểu nào sau đây về con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ là đúng:
A.   Tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động
B.   Khi đi qua vị trí cân bằng, lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật.
C.   Gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây
D.   Khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiêu
2. Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo treo thẳng đứng, chọn câu đúng:
A.Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng nhau, khi vật ở vị trí lò xo có chiều dài ngắn nhất hoặc dài nhất.
B.Lực đàn hồi luôn luôn cùng chiều với chiều chuyển động khi vật đi về vị trí cân bằng.
C.Với mọi giá trị của biên độ, lực đàn hồi luôn ngược chiều với trọng lực
D.Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng khi vận tốc bằng không 

Nhờ mấy thầy và mấy bạn giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động điều hoà, giúp mình với
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:19:37 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
2. Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo treo thẳng đứng, chọn câu đúng:
A.Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng nhau, khi vật ở vị trí lò xo có chiều dài ngắn nhất hoặc dài nhất.
B.Lực đàn hồi luôn luôn cùng chiều với chiều chuyển động khi vật đi về vị trí cân bằng.
C.Với mọi giá trị của biên độ, lực đàn hồi luôn ngược chiều với trọng lực
D.Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng khi vận tốc bằng không 

Đáp án A. hợp lực tác dụng lên vật chính là lực kéo về. Ở 2 vị trí biên thì độ lớn lực kéo về là kA


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động điều hoà, giúp mình với
Gửi bởi: kydhhd trong 04:24:10 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1. Phát biểu nào sau đây về con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ là đúng:
A.   Tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động
B.   Khi đi qua vị trí cân bằng, lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật.
C.   Gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây
D.   Khi đi qua vị trí cân bằng gia tốc của vật triệt tiêu

Chọn A. Vì tại vị trí biên gia tốc hướng tâm bằng 0 chỉ có thành phần gia tốc tiếp tuyến, nên gia tốc tại đó tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động của vật