Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhung pham trong 11:11:32 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9163Tiêu đề: bài tập điện , lượng tử
Gửi bởi: nhung pham trong 11:11:32 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1) đặt điện áp U=75[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch gồm tụ điện C = [tex]\frac{100}{\Pi }[/tex][tex]\mu[/tex]F và hộp đen X mắc nối tiếp .X là đoạn mạch chứa 2 trong 3 phần tử R.L,C mắc nối tiếp .khi w=100 [tex]\Pi[/tex] ,dòng điện trong mạch có biểu thức : i = cos (100[tex]\Pi[/tex]t + [tex]\frac{\Pi }{4}[/tex].để P của mạch cực đại thì w=
A : 100[tex]\Pi[/tex]    B 300[tex]\Pi[/tex]   C :200[tex]\Pi[/tex]  D :100[tex]\sqrt{2}[/tex]
[tex]\Pi[/tex]
2) khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít - giơ từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1.9 lần .vận tốc ban đầu cực đại của eletron thoát ra từ catot là
A : [tex]\sqrt{\frac{4eU}{9m}}[/tex] B :\sqrt{\frac{eU}{9m}}  C : \sqrt{\frac{2eU}{9m}} D \sqrt{\frac{2eU}{3m}}
m là khối lượng của e
3)dùng vôn kế để đo điên áp 2 đầu điện trở R và điện áp 2 đầu C của 1 đoạn mạch R,C nối tiếp .kết quả UR= 14 +-1 .Uc = 48 + - 1 (V).U 2 đầu mạch RC là
A : 50 +-2         B : 50 +- 1,2   C: 50 +-1  D : 50 +-1,4
4) 1 máy phát điện xoay chiều 3 pha tạo ra 3 suất điện động e1 = 220[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\Pi[/tex]) e2= E2cos(wt + [tex]\frac{7\Pi }{3}) ,e3=E3cos(wt + \varphi ),t tính bằng giây .w>0 ,0< \varphi <\Pi .kết quả nào sau đây là sai:
 A : \varphi =\frac{2\Pi }{3} B: E3=220\sqrt{2} C : w =6000\Pi rad/phút D : E2=220\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện , lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:00:44 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1) đặt điện áp U=75[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(wt) vào 2 đầu đoạn mạch gồm tụ điện C = [tex]\frac{100}{\Pi }[/tex][tex]\mu[/tex]F và hộp đen X mắc nối tiếp .X là đoạn mạch chứa 2 trong 3 phần tử R.L,C mắc nối tiếp .khi w=100 [tex]\Pi[/tex] ,dòng điện trong mạch có biểu thức : i = cos (100[tex]\Pi[/tex]t + [tex]\frac{\Pi }{4})[/tex].để P của mạch cực đại thì w=
A : 100[tex]\Pi[/tex]    B 300[tex]\Pi[/tex]   C :200[tex]\Pi[/tex]  D :100[tex]\sqrt{2}\Pi[/tex]
Link :http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7994 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7994)
Trích dẫn
2) khi tăng điện áp cực đại của ống Cu-lít - giơ từ U lên 2U thì bước sóng giới hạn của tia X do ống phát ra thay đổi 1.9 lần .vận tốc ban đầu cực đại của eletron thoát ra từ catot là
A : [tex]\sqrt{\frac{4eU}{9m}}[/tex] [tex]B :\sqrt{\frac{eU}{9m}}[/tex]  [tex]C : \sqrt{\frac{2eU}{9m}} [/tex] [tex]D \sqrt{\frac{2eU}{3m}}[/tex]m là khối lượng của e
link: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8018 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8018)
Trích dẫn
4) 1 máy phát điện xoay chiều 3 pha tạo ra 3 suất điện động e1 = 220[tex]\sqrt{2}cos(100[tex]\Pi[/tex]) e2= E2cos(wt + [tex]\frac{7\Pi }{3}) ,e3=E3cos(wt + \varphi )[/tex],t tính bằng giây .[tex]w>0 ,0< \varphi <\Pi [/tex].kết quả nào sau đây là sai:
 A : [tex]\varphi =\frac{2\Pi }{3}[/tex] B: [tex]E3=220\sqrt{2}[/tex] C : [tex]w =6000\Pi rad/phút[/tex] D : [tex]E2=220\sqrt{2}[/tex]
Nhận xét thấy e2 có pha [tex]\pi/3[/tex] có vẻ điều này không phù hợp động cơ 3 pha, tuy nhiên trong biểu thức e2 ta biến đổi như sau :
[tex]e2=E2cos(\omega.t+7\pi/3)=-E2cos(\omega.t+2\pi+\pi/3-\pi)[/tex]
[tex]==>e2=-E2cos(\omega.t-2\pi/3)[/tex]. vậy để biểu thức này hợp lý thì E2=-220\sqrt{2}
(ĐA D là không phù hợp)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện , lượng tử
Gửi bởi: havang1895 trong 01:25:41 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

3)dùng vôn kế để đo điên áp 2 đầu điện trở R và điện áp 2 đầu C của 1 đoạn mạch R,C nối tiếp .kết quả UR= 14 +-1 .Uc = 48 + - 1 (V).U 2 đầu mạch RC là
A : 50 +-2         B : 50 +- 1,2   C: 50 +-1  D : 50 +-1,4

C. +-1 là sai số của dụng cụ đo nên như thế luôn :)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện , lượng tử
Gửi bởi: nhung pham trong 06:10:46 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

3)dùng vôn kế để đo điên áp 2 đầu điện trở R và điện áp 2 đầu C của 1 đoạn mạch R,C nối tiếp .kết quả UR= 14 +-1 .Uc = 48 + - 1 (V).U 2 đầu mạch RC là
A : 50 +-2         B : 50 +- 1,2   C: 50 +-1  D : 50 +-1,4

C. +-1 là sai số của dụng cụ đo nên như thế luôn :)
đáp án sai rùi bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện , lượng tử
Gửi bởi: havang1895 trong 10:36:03 PM Ngày 31 Tháng Năm, 2012


3)dùng vôn kế để đo điên áp 2 đầu điện trở R và điện áp 2 đầu C của 1 đoạn mạch R,C nối tiếp .kết quả UR= 14 +-1 .Uc = 48 + - 1 (V).U 2 đầu mạch RC là
A : 50 +-2         B : 50 +- 1,2   C: 50 +-1  D : 50 +-1,4


U = 50
căn(13^2 + 47^2) - 50 = 1,24
căn(15^2 + 49^2) - 50 = 1,24
--> CHọn gì đây


Tiêu đề: Trả lời: bài tập điện , lượng tử
Gửi bởi: JakkieQuang trong 10:17:48 PM Ngày 07 Tháng Sáu, 2012
đáp án là 20 +- 1,2 thì phải