Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quydothanhmu trong 10:59:00 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9162Tiêu đề: Giúp em 2 bài lý thi thử.
Gửi bởi: quydothanhmu trong 10:59:00 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1) Một con lắc lò xốc độ cứng k=100N/m và vật nặng có khối lượng m=5/9(kg) đang dddh trên mặt phẳng ngang ko ma sát. Tại thời điểm vật m đi qua vị trí động năng bằng thế năng, một vật nhỏ có khối lượng m'=m/2 rơi thẳng đứng và dính vào m. Khi đi qua VTCB thì hệ (m+m') có vận tốc là bn?
2) Một đồng hồ chạy đúng ở mặt đật. Nếu đưa lên Mặt trăng thì trong 24h đồng hồ chạy chậm 852 phút. Bỏ qua sự nở dài vì nhiệt, g là gia tốc rơi tự do ở trái đất thì gia tốc rơi tự do ở mặt trăng tính theo g là bn?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em 2 bài lý thi thử.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 11:18:55 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1) Một con lắc lò xốc độ cứng k=100N/m và vật nặng có khối lượng m=5/9(kg) đang dddh trên mặt phẳng ngang ko ma sát. Tại thời điểm vật m đi qua vị trí động năng bằng thế năng, một vật nhỏ có khối lượng m'=m/2 rơi thẳng đứng và dính vào m. Khi đi qua VTCB thì hệ (m+m') có vận tốc là bn?

bài này đã có người giải rồi, bạn xem: