Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoibaitaply trong 08:09:45 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9153Tiêu đề: Vài bài vật lý 12 cần được giải đáp (p3)
Gửi bởi: hoibaitaply trong 08:09:45 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Em có vài bài mong mọi người giúp đỡ :)

Câu 1) Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp: Đoạn AM gồm điện trở [tex]{R}_{1} = 200\Omega [/tex]  và cuộn dây chỉ có cảm kháng [tex]{Z}_{L} = 200\Omega [/tex]  nối tiếp, đoạn mạch MB gồm điện trở [tex]{R}_{2}[/tex] và tụ C nối tiếp. Điện áp uAB có tần số f = 100 Hz và giá trị hiệu dụng U = 120 V. Mắc vôn kế lí tưởng vào M và B thì vôn kế chỉ 60 V, điện áp hai đầu vôn kế trễ pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]  so với uAB. Giá trị R2 bằng

A. [tex]150\Omega [/tex]         B.[tex]150\sqrt{6}\Omega [/tex]    C [tex]200\Omega [/tex]  D.[tex]120\Omega [/tex]

Câu 2) Một lò xo có độ cứng k = 40N/m, đầu trên được giữ cố định còn phía dưới gắn vật nặng m. Nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5cm. Lấy [tex]g = 10m/{s}^{2}[/tex]. Trong quá trình dao động, trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng
 
A. 0,41W.     B. 0,64W.     C. 0,50W.    D. 0,32W

Câu 3) Câu 45: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 1,0kg và lò xo có độ cứng k = 100N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc đầu với gia tốc [tex]a = g/5 = 2,0m/{s}^{2}[/tex]. Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ

A. 5,0cm.     B. 6,0cm.      C. 10cm.       D. 2,0cm.

Câu 4) Con lắc đơn có dây dài l =1,0 m, quả nặng có khối lượng m = 100g mang điện tích [tex] q = 2.{10}^{-6}C[/tex] được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ [tex]E = {10}^{4}V/m[/tex]. Lấy [tex]g =10m/{s}^{2}[/tex]. Khi con lắc đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường và giữ nguyên cường độ. Sau đó, con lắc dao động điều hòa với biên độ góc bằng
A.0,040rad.     B. 0,020rad.     C. 0,010rad.     D. 0,030rad


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần được giải đáp (p3)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:45:16 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Em có vài bài mong mọi người giúp đỡ :)

Câu 1) Cho mạch điện AB gồm hai đoạn mạch nối tiếp: Đoạn AM gồm điện trở [tex]{R}_{1} = 200\Omega [/tex]  và cuộn dây chỉ có cảm kháng [tex]{Z}_{L} = 200\Omega [/tex]  nối tiếp, đoạn mạch MB gồm điện trở [tex]{R}_{2}[/tex] và tụ C nối tiếp. Điện áp uAB có tần số f = 100 Hz và giá trị hiệu dụng U = 120 V. Mắc vôn kế lí tưởng vào M và B thì vôn kế chỉ 60 V, điện áp hai đầu vôn kế trễ pha [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]  so với uAB. Giá trị R2 bằng

A. [tex]150\Omega [/tex]         B.[tex]150\sqrt{6}\Omega [/tex]    C [tex]200\Omega [/tex]  D.[tex]120\Omega [/tex]
[tex]u_{LR}[/tex] nhanh pha [tex]\pi/4[/tex] so với i
Dùng vecto quay:
+ Định lý hàm hàm cos
[tex]==> AM^2=AB^2+MB^2-2AB.MB.cos(60)[/tex]
[tex]==> AM=60\sqrt{3} ==> U_{R_1}=U_L=60 ==> I=0,3[/tex]
+ Định lý hàm sin
[tex]\frac{AM}{sin(60)}=\frac{MB}{sin(\alpha_1)}[/tex]
[tex]==> \alpha_1=30^0 ==> \alpha_2=45 ==>U_{R_2}=U_C=30\sqrt{2}[/tex]
[tex]==> R_2=U_{R_2}/I=100\sqrt{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần được giải đáp (p3)
Gửi bởi: kydhhd trong 09:17:11 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Em có vài bài mong mọi người giúp đỡ :)


Câu 2) Một lò xo có độ cứng k = 40N/m, đầu trên được giữ cố định còn phía dưới gắn vật nặng m. Nâng m lên đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 2,5cm. Lấy [tex]g = 10m/{s}^{2}[/tex]. Trong quá trình dao động, trọng lực của m có công suất tức thời cực đại bằng
 
A. 0,41W.     B. 0,64W.     C. 0,50W.    D. 0,32W[tex]\Delta l=A\Rightarrow \omega =\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}\Rightarrow \omega =20[/tex]
[tex]Pmax=mg.Vmax=mg.\omega .A=\frac{K}{\omega }.g.A=\frac{40}{20}10.0,025=0,5W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần được giải đáp (p3)
Gửi bởi: hoibaitaply trong 09:23:54 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012


[/quote]

[tex]Pmax=mg.Vmax=mg.\omega .A=\frac{K}{\omega }.g.A=\frac{40}{20}10.0,025=0,5W[/tex]

[/quote]

Em không hiểu khúc này lắm ? anh giảng cho em đc ko ?


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần được giải đáp (p3)
Gửi bởi: kydhhd trong 09:26:01 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012[tex]Pmax=mg.Vmax=mg.\omega .A=\frac{K}{\omega }.g.A=\frac{40}{20}10.0,025=0,5W[/tex]

[/quote]

Em không hiểu khúc này lắm ? anh giảng cho em đc ko ?
[/quote]
công suất tức thời thì bằng lực nhân với vận tốc nên công suất cực đại khi vận tốc cực đại
[tex]\omega =\sqrt{\frac{K}{m}}\Rightarrow m=\frac{K}{\omega ^{2}}[/tex]
thay vào rút gọn đi sẽ được biểu thức đó


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần được giải đáp (p3)
Gửi bởi: kydhhd trong 09:44:02 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Em có vài bài mong mọi người giúp đỡ :)


Câu 3) Câu 45: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 1,0kg và lò xo có độ cứng k = 100N/m. Vật nặng được đặt trên giá đỡ nằm ngang sao cho lò xo không biến dạng. Cho giá đỡ đi xuống không vận tốc đầu với gia tốc [tex]a = g/5 = 2,0m/{s}^{2}[/tex]. Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ

A. 5,0cm.     B. 6,0cm.      C. 10cm.       D. 2,0cm.

xác định độ giãn của lò xo khi vật rời giá đỡ(vật rời giá đỡ khị phản lực giá đỡ tác dụng lên vật =0, tức là N=0)
[tex]P-Kx=ma\Rightarrow x=\frac{m(g-a)}{K}=0.08m[/tex]
vận tốc của vật lúc bắt đầu rời giá đỡ:[tex]v^{2}=2.a.x=2.2.0,08=0,32m/s[/tex]
vị trí cân băng của vật thì lò xo giãn ra 1 đoạn:[tex]\Delta l=\frac{mg}{K}=0,1m[/tex]
tốc độ góc:[tex]\omega= \sqrt{\frac{K}{m}}=10[/tex]
[tex]A^{2}=(\Delta l-x)^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}=4.10^{-4}+\frac{32}{100}\Rightarrow A=6cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần được giải đáp (p3)
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:33:27 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
Câu 4) Con lắc đơn có dây dài l =1,0 m, quả nặng có khối lượng m = 100g mang điện tích [tex] q = 2.{10}^{-6}C[/tex] được đặt trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ [tex]E = {10}^{4}V/m[/tex]. Lấy [tex]g =10m/{s}^{2}[/tex]. Khi con lắc đang đứng yên ở vị trí cân bằng, người ta đột ngột đổi chiều điện trường và giữ nguyên cường độ. Sau đó, con lắc dao động điều hòa với biên độ góc bằng
A.0,040rad.     B. 0,020rad.     C. 0,010rad.     D. 0,030rad
Vị trí cân bằng, dây treo lệch so với phương thẵng đứng 1 góc [tex]\alpha_0[/tex]
[tex]tan(\alpha_0)=\frac{qE}{mg}=0,02 ==> \alpha_0=0,02(rad)[/tex]
Khi đổi chiều điện trường mà giữa nguyên độ lớn E ==> VTCB mới đối xứng VTCB cũ qua phươn thẳng đứng ==> con lắc dao động với biên độ [tex]\alpha_0'=2\alpha_0=0,04[/tex]