Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 12:24:09 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9149Tiêu đề: một bài tập về sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 12:24:09 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1 sợi dây đàn hồi AB căng ngang dài l=120cm, 2 đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. bề rộng của bụng sóng là 4a. khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20cm. Số bụng sóng trên AB là:
A.4   B.8    C.6     D.10


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập về sóng dừng cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 01:03:25 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
1 sợi dây đàn hồi AB căng ngang dài l=120cm, 2 đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. bề rộng của bụng sóng là 4a. khoảng cách gần nhất giữa 2 điểm dao động cùng pha có cùng biên độ bằng a là 20cm. Số bụng sóng trên AB là:
A.4   B.8    C.6     D.10
2 điểm gần nhàu dao động cùng pha thì nằm trên 1 bó song mà  2 điểm này có biên độ là a nên nó đối xứng nhau qua bụng song, khoảng cách từ 1 điểm tới bụng là 10cm
bề rộng của bụng sóng là 4a thì biên độn bụngng sóng là 2a
[tex]a=2a.sos2\Pi \frac{10}{\lambda }\Rightarrow \lambda =60cm[/tex]
số bụng sóng là:[tex]l=K\frac{\lambda }{2}\Rightarrow K=\frac{120}{30}=4[/tex]
có 4 bụng sóng