Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 12:11:58 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9148Tiêu đề: Mong thầy cô và các bạn giải chi tiết giúp em bài giao thoa
Gửi bởi: nanaghusa trong 12:11:58 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
trong thí nghiệm yâng khoảng cách 2 khe là 1mm, vân giao thoa được nhìn qua kính lúp bởi người có mắt thường không điều tiết, tiêu cự của kính là 5cm, kính song song với mặt phẳng chứa 2 khe và cách 1 khoảng 105 cm. Người ta quan sát thấy vân giao thoa qua kính với góc trông khoảng vân là 30`. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm?
A. 0,4363\mu m
B.0,4156\mu m
C. 0,3966\mu m
D. 0,6434\mu m
mong thầy cô và các bạn giải giúp em chi tiết được không ạ !


Tiêu đề: Trả lời: Mong thầy cô và các bạn giải chi tiết giúp em bài giao thoa
Gửi bởi: kydhhd trong 12:23:56 AM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
trong thí nghiệm yâng khoảng cách 2 khe là 1mm, vân giao thoa được nhìn qua kính lúp bởi người có mắt thường không điều tiết, tiêu cự của kính là 5cm, kính song song với mặt phẳng chứa 2 khe và cách 1 khoảng 105 cm. Người ta quan sát thấy vân giao thoa qua kính với góc trông khoảng vân là 30`. Tính bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm?
A. 0,4363\mu m
B.0,4156\mu m
C. 0,3966\mu m
D. 0,6434\mu m
mong thầy cô và các bạn giải giúp em chi tiết được không ạ !
khoảng cách giữa màn và khe là D=105+5=1,1m
đổi 30'=[tex]\frac{30}{60}\frac{3,14}{180}=8,72.10^{-3}rad[/tex]
khoảng vân:[tex]i=8,7.10^{-3}.5=0,436mm[/tex]
[tex]\lambda =\frac{i.a}{D}=\frac{0,436.10^{-3}.10^{-3}}{1,1}=0,396.10^{-6}m[/tex]