Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duongtampro9x trong 11:41:06 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9147Tiêu đề: Bài sóng ánh sáng trong đề thi thử
Gửi bởi: duongtampro9x trong 11:41:06 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng.Khoảng cách giữa hai khe 2 mm ,màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe va cách hai khe 2m .Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38=< lamđa =< 0,76 um.Bước sóng ngắn nhất của bức xạ cho vân tối tại điểm N cách vân trung tâm 3,3mm là:
A.490nm      B.508nm      C.388nm           D.440nm   

Sao em giải ra đáp án C mà đáp án lại là B...
Nhờ các thầy giải giúp em!!!


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng trong đề thi thử
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:47:25 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng.Khoảng cách giữa hai khe 2 mm ,màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe va cách hai khe 2m .Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38=< lamđa =< 0,76 um.Bước sóng ngắn nhất của bức xạ cho vân tối tại điểm N cách vân trung tâm 3,3mm là:
A.490nm      B.508nm      C.388nm           D.440nm   

Sao em giải ra đáp án C mà đáp án lại là B...
Nhờ các thầy giải giúp em!!!
Ta có [tex] x_N=(K+0,5)\frac{\lambda.D}{a} [/tex]
[tex]\to  0,38\le \lambda=\frac{3,3}{K+0,5} \le 0,76 [/tex]
[tex] \to   3,8 \le K \le 8,1 [/tex]
Để [tex] \lambda_{min} <=> K_{max}=8 \to \lambda=388 [/tex]
Hix nãy sr bạn nha pm mà mình không trả lời; tại cái máy của mình không chat được


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng ánh sáng trong đề thi thử
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:50:10 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng.Khoảng cách giữa hai khe 2 mm ,màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe va cách hai khe 2m .Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,38=< lamđa =< 0,76 um.Bước sóng ngắn nhất của bức xạ cho vân tối tại điểm N cách vân trung tâm 3,3mm là:
A.490nm      B.508nm      C.388nm           D.440nm   

Sao em giải ra đáp án C mà đáp án lại là B...
Nhờ các thầy giải giúp em!!!
Vị trí vân tối  XN=(K+1/2)[tex]\lambda D/a[/tex] --->[tex]\lambda[/tex]=[tex]\frac{3,3}{k+1/2}
[/tex]

Mà 0,38[tex]0,38\leq \frac{3,3}{k+1/2}\leq 0,76[/tex]
<--->3,84[tex]\leq k\leq 8,1[/tex] ,K nguyên ,K=4,5,6,7,8
Bước sóng càng ngắn khi K càng lớn vậy K=8 -->[tex]\lambda =388nm[/tex]