Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 10:27:43 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9143Tiêu đề: bài toán về dao động tắt dần của con lắc đơn
Gửi bởi: nanaghusa trong 10:27:43 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
1 đồng hồ quả lắc, con lắc xem như con lắc đơn có chu kì T=2s khối lượng 1kg. Biên độ ban đầu của con lắc là [tex]^{5^{o}}[/tex] do lực cản nên con lắc dừng lại sau 40s. tính lực cản:
A. 0,011N   B. 0,11 N   C. 0,022 N   D. 0,625N
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em !


Tiêu đề: Trả lời: bài toán về dao động tắt dần của con lắc đơn
Gửi bởi: nguyenmax trong 10:36:00 PM Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Lời giải nhé:
ta có đenta@=Fc/(mg)
Số lần vật thực hiện được 1/2 dao động là a=40:T/2=40.
a=A0/(2.đenta@)-->đenta@=0,0625 độ-->rad
-->Fc=0.011N-->A