Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duongtampro9x trong 08:03:57 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9138Tiêu đề: Một bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: duongtampro9x trong 08:03:57 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng.Khoảng cách giữa hai khe 1 mm ,màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe va cách hai khe 2m .Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4=< lamđa =< 0,75 um.Bước sóng lớn nhất của bức xạ cho vân tối tại điểm N cách vân trung tâm 12mm là:
A. 0,706      B.0,735     C.0,632       D.0,685   

Giúp em nha các thầy!!!


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: onehitandrun trong 08:20:52 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Thực hiện thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng.Khoảng cách giữa hai khe 1 mm ,màn quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe va cách hai khe 2m .Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng có bước sóng 0,4=< lamđa =< 0,75 um.Bước sóng lớn nhất của bức xạ cho vân tối tại điểm N cách vân trung tâm 12mm là:
A. 0,706      B.0,735     C.0,632       D.0,685   

Giúp em nha các thầy!!!
Ta có [tex] x_N=(K+0,5)\frac{\lambda.D}{a} [/tex]
[tex] \to            0,4 \le  \lambda=\frac{6}{K+0,5} \le 0,75 [/tex]
[tex] \to                            7,5 \le K \le 14,5 [/tex]
Để [tex] \lambda_{max} <=> K_{min}=8 \to \lambda=0,706 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một bài sóng ánh sáng
Gửi bởi: quanghieneakar trong 08:29:48 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Theo mình thế này bạn xem có đúng không nha!!
tại vị trí vân tối ta có
[tex]x_N=\left(k+\frac{1}{2} \right).i\Rightarrow \lambda =\frac{ax_N}{\left(k+\frac{1}{2} \right)D[/tex](1)
Mà theo đề ta có [tex]0.4\mu m \leq \lambda \leq 0.75\mu m[/tex](2)
Để [tex]\lambda _{Max}\rightarrow k_{Min}[/tex]
Từ 1,2[tex]\Rightarrow k_{min}=8\Rightarrow \lambda _{Max}=7.06.10^{-7}[/tex]