Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 02:51:01 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9127Tiêu đề: 2 BÀI ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: KPS trong 02:51:01 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
1) Một đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB, trong đó đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [tex]R=50\sqrt{3}\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{2\pi }H[/tex] ,còn đoạn MB chứa hộp kín X. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]100V[/tex] và tần số [tex]f=50Hz[/tex].Khi đó cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng [tex]0,5A[/tex] và sớm pha hơn so với điện áp 2 đầu đoạn mạch là [tex]\frac{\pi }{6}[/tex].Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB là:
[tex]A.12,5W[/tex]

[tex]B.25\sqrt{3}W[/tex]

[tex]C.50\sqrt{3}W[/tex]

[tex]D.12,5\sqrt{3}W[/tex]

2) Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp , f =50Hz .Hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu mạch, 2 đầu cuộn dây và 2 đầu tụ điện lần lượt là 150V ,150V và 240V .Khi mắc nối tiếp thêm điện trở thuần [tex]R=70\Omega[/tex] vào đoạn mạch thì hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch vẫn là 150V nhưng hiệu điện thế 2 đầu tụ điện trở thành 180V. Giá trị điện dung của tụ điện và độ tự cảm của cuộn dây là:

[tex]A.L=0,38H,C=13\mu F[/tex]

[tex]B.L=0,64H,C=13\mu F[/tex]

[tex]C.L=0,64H,C=26\mu F[/tex]

[tex]D.L=0,318H,C=26\mu F[/tex]

Mong thầy và các bạn giải giúp mình 2 bài này rõ rõ tí nhé. E cảm ơn ạ


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: onehitandrun trong 03:31:08 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
1) Một đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB, trong đó đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [tex]R=50\sqrt{3}\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{2\pi }H[/tex] ,còn đoạn MB chứa hộp kín X. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]100V[/tex] và tần số [tex]f=50Hz[/tex].Khi đó cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng [tex]0,5A[/tex] và sớm pha hơn so với điện áp 2 đầu đoạn mạch là [tex]\frac{\pi }{6}[/tex].Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB là:
[tex]A.12,5W[/tex]

[tex]B.25\sqrt{3}W[/tex]

[tex]C.50\sqrt{3}W[/tex]

[tex]D.12,5\sqrt{3}W[/tex]

2) Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp , f =50Hz .Hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu mạch, 2 đầu cuộn dây và 2 đầu tụ điện lần lượt là 150V ,150V và 240V .Khi mắc nối tiếp thêm điện trở thuần [tex]R=70\Omega[/tex] vào đoạn mạch thì hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch vẫn là 150V nhưng hiệu điện thế 2 đầu tụ điện trở thành 180V. Giá trị điện dung của tụ điện và độ tự cảm của cuộn dây là:

[tex]A.L=0,38H,C=13\mu F[/tex]

[tex]B.L=0,64H,C=13\mu F[/tex]

[tex]C.L=0,64H,C=26\mu F[/tex]

[tex]D.L=0,318H,C=26\mu F[/tex]

Mong thầy và các bạn giải giúp mình 2 bài này rõ rõ tí nhé. E cảm ơn ạTiêu đề: Trả lời: 2 BÀI ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: kydhhd trong 03:36:28 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
1) Một đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB, trong đó đoạn

2) Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp , f =50Hz .Hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu mạch, 2 đầu cuộn dây và 2 đầu tụ điện lần lượt là 150V ,150V và 240V .Khi mắc nối tiếp thêm điện trở thuần [tex]R=70\Omega[/tex] vào đoạn mạch thì hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch vẫn là 150V nhưng hiệu điện thế 2 đầu tụ điện trở thành 180V. Giá trị điện dung của tụ điện và độ tự cảm của cuộn dây là:

[tex]A.L=0,38H,C=13\mu F[/tex]

[tex]B.L=0,64H,C=13\mu F[/tex]

[tex]C.L=0,64H,C=26\mu F[/tex]

[tex]D.L=0,318H,C=26\mu F[/tex]

Mong thầy và các bạn giải giúp mình 2 bài này rõ rõ tí nhé. E cảm ơn ạ

cuộn dây có điện trở r
[tex]150^{2}=Ur^{2}+(Ul-240)^{2};150^{2}=Ur^{2}+Ul^{2}\Rightarrow Ul=0.5Uc=120\Rightarrow Ur=90V=\frac{3}{8}Uc[/tex]
khi mắc thêm R:[tex]150^{2}=(U_{R}+\frac{3}{8}Uc')^{2}+(0.5Uc'-Uc')^{2}=(U_{R}+\frac{3}{8}180)^{2}_90^{2}\Rightarrow U_{R}=\frac{105}{2}\Rightarrow I=\frac{U_{R}}{R}=0,75[/tex]
[tex]Zl=\frac{90}{0,75}120\Rightarrow L=\frac{120}{100\Pi }=0,38H[/tex]
[tex]Zc=\frac{180}{0,75}=240\Rightarrow C=\frac{1}{100\Pi .120}=26\mu F[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: onehitandrun trong 03:40:26 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
1) Một đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB, trong đó đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [tex]R=50\sqrt{3}\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{2\pi }H[/tex] ,còn đoạn MB chứa hộp kín X. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]100V[/tex] và tần số [tex]f=50Hz[/tex].Khi đó cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng [tex]0,5A[/tex] và sớm pha hơn so với điện áp 2 đầu đoạn mạch là [tex]\frac{\pi }{6}[/tex].Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB là:
[tex]A.12,5W[/tex]

[tex]B.25\sqrt{3}W[/tex]

[tex]C.50\sqrt{3}W[/tex]

[tex]D.12,5\sqrt{3}W[/tex]Mong thầy và các bạn giải giúp mình 2 bài này rõ rõ tí nhé. E cảm ơn ạ

[tex] Ta có tan_{{\varphi}AM}=\frac{1}{\sqrt{3}} [/tex]
Do i sớm pha hơn điện áp 2 đầu mạch [tex] \frac{\pi}{6} [/tex] nên X chứa [tex] R_2 và C [/tex]
[tex] tan_{{\varphi}MB}=\frac{-Z_C}{R_2}=-\frac{1}{\sqrt{3}} [/tex]
[tex] \to R_2=\sqrt{3}Z_C [/tex]
[tex] Z^2=(R_1+R_2)^2 + (Z_L-Z_C)^2 [/tex]
[tex] <=>4Z_C^2 +200Z_C-30000=0 [/tex]
[tex] <=> Z_C=65 \to R_2=65\sqrt{3} [/tex]
[tex] \to P_{MB}=R_2.I^2=16,25\sqrt{3} [/tex]
Hix sai đâu rồi


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:44:28 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
1) Một đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB, trong đó đoạn mạch AM gồm điện trở thuần [tex]R=50\sqrt{3}\Omega[/tex] mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L=\frac{1}{2\pi }H[/tex] ,còn đoạn MB chứa hộp kín X. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]100V[/tex] và tần số [tex]f=50Hz[/tex].Khi đó cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng [tex]0,5A[/tex] và sớm pha hơn so với điện áp 2 đầu đoạn mạch là [tex]\frac{\pi }{6}[/tex].Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB là:
[tex]A.12,5W[/tex]

[tex]B.25\sqrt{3}W[/tex]

[tex]C.50\sqrt{3}W[/tex]

[tex]D.12,5\sqrt{3}W[/tex]


i nhanh pha hon u nên X chứa C , R'

ta có: [tex]Z^2=(R+R')^2+(Z_L-Z_C)^2=\frac{U^2}{I^2}[/tex]  (1)

[tex]tan\varphi =\frac{Z_L-Z_C}{R+R'}=-\frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]  (2)

(1),(2) => [tex]R'=86,6\Omega[/tex]

[tex]\Rightarrow P_X=R'I^2=21,65W\simeq 12,5\sqrt{3}W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI ĐIỆN KHÓ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:01:46 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
câu 1. Yumj k có máy tj'nh ở đây nên k tkể tj'nk ra đến đ.án đc.
P MB=P-P AM = U.I.cos phj -I^2.R=...