Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 09:35:21 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9115Tiêu đề: Bài thi thử cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Quangviplove trong 09:35:21 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Trong thí nghiện giao thoa ánh sáng với hai khe yâng.nguồn sáng gồn hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamđa1=0,51 mm và lamđa2.khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ  lamđa1 trùng với một  vân sáng của lamđa2.tính lamđa2?biết lamđa2 có giá trị từ 0,6 mm đến 0,7 mm


Tiêu đề: Trả lời: Bài thi thử cần mọi người giúp?
Gửi bởi: mark_bk99 trong 09:55:07 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Trong thí nghiện giao thoa ánh sáng với hai khe yâng.nguồn sáng gồn hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng lamđa1=0,51 mm và lamđa2.khi đó ta thấy tại vân sáng bậc 4 của bức xạ  lamđa1 trùng với một  vân sáng của lamđa2.tính lamđa2?biết lamđa2 có giá trị từ 0,6 mm đến 0,7 mm
Điều kiện trùng vân : [tex]k1\lambda 1=k2\lambda 2[/tex] -->[tex]\lambda 2=k1\lambda 1/k2[/tex]
 Mà 0,6[tex]\leq \lambda 2=k1\lambda 1/k2\leq 0,7[/tex]  <-->2,91[tex]\leq k\leq 3,4[/tex] ->K=3
Vậy [tex]\lambda 2=0,68mm[/tex]