Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: meebooo trong 06:14:16 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9114Tiêu đề: 1 câu máy biến áp
Gửi bởi: meebooo trong 06:14:16 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
một máy biến áp lí tưởng,cuộn sơ cấp có N1=1100 vòng được nối vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V.Thứ cấp gồm hai cuộn N2=55 vòng,N3=110 vòng.Giữa hai đầu N2 đấu với điện trở R1=11 ôm,giữa hai đầu N3 đấu với điện trở R2=44 ôm.Cường độ dòng diện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng?(đa là 0,1)
mình cảm ơn nhìu!


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu máy biến áp
Gửi bởi: phantom_hung trong 07:23:04 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
một máy biến áp lí tưởng,cuộn sơ cấp có N1=1100 vòng được nối vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V.Thứ cấp gồm hai cuộn N2=55 vòng,N3=110 vòng.Giữa hai đầu N2 đấu với điện trở R1=11 ôm,giữa hai đầu N3 đấu với điện trở R2=44 ôm.Cường độ dòng diện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng?(đa là 0,1)
mình cảm ơn nhìu!
sự biến thiên của từ thông ở 2 cuộn thứ cấp của máy biến thế là như nhau:
từ:[tex]\frac{U2}{U1}=\frac{N2}{N1}[/tex] ta tính được U2=11V--->I2=1A
[tex]\frac{U3}{U1}=\frac{N3}{N1}[/tex] ta tính được U3=22V--->I3=0.5A
Công suất của mạch vẫn được bảo toàn:[tex]U_{1}*I1=I_{2}^{2}*R2+I_{3}^{2}*R3[/tex]--->đáp án
Các thầy xem có thể giải thích em công thức tính này [tex]I_{1}=I2*\frac{N2}{N1}+I3*\frac{N3}{N1}[/tex] được không ạ!!!e thấy cũng ra kết quả