Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: KPS trong 11:24:54 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9112Tiêu đề: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 11:24:54 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]uA = uB = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là
A. 5 cm.   B. 2 cm.      C. 4 cm.   

2) Một sợi dây đàn hồi, dài 60cm, một đầu cố đinh, đầu kia được gắn với một thiết bị rung với tần số f. Trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, coi hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02s. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

A. 0,6m/s

B. 15m/s

C. 22m/s

D. 22,5m/s

3) Điện năng ở một trạm phát điện được truyền tải đi dưới điện áp (ở đầu đường dây tải) là 20kV, hiệu suất của quá trình truyền tải điện H=82%. Khi công suất truyền đi không đổi, nếu tăng điện áp (ở đầu đường dây tải) lên thêm 10kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện sẽ đạt giá trị?

A. 88%
B.92%

Các bạn giúp mình mấy bài này với...cảm ơn all


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:32:34 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
2) Một sợi dây đàn hồi, dài 60cm, một đầu cố đinh, đầu kia được gắn với một thiết bị rung với tần số f. Trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, coi hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02s. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

A. 0,6m/s

B. 15m/s

C. 22m/s

D. 22,5m/s


Ta có [tex]l=k\frac{\lambda}{2}=4\frac{\lambda}{2}=60 \to \lambda=30cm/s [/tex]
Khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là [tex] 3.\frac{T}{2} \to T=\frac{1}{75}s [/tex]
[tex] \to v=22,5m/s [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 11:33:48 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012

2) Một sợi dây đàn hồi, dài 60cm, một đầu cố đinh, đầu kia được gắn với một thiết bị rung với tần số f. Trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, coi hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02s. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

A. 0,6m/s

B. 15m/s

C. 22m/s

D. 22,5m/s

bước sòng: [tex]l=4\frac{\lambda }{2}\Rightarrow \lambda =30cm[/tex]
thời gian 3 lân liên tiếp dây duỗi thẳng bằng chu kì
vêv vận tốc sóng là: v=0,3:0,02=15m/s


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: missyou266 trong 11:45:26 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
3) Điện năng ở một trạm phát điện được truyền tải đi dưới điện áp (ở đầu đường dây tải) là 20kV, hiệu suất của quá trình truyền tải điện H=82%. Khi công suất truyền đi không đổi, nếu tăng điện áp (ở đầu đường dây tải) lên thêm 10kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện sẽ đạt giá trị?

A. 88%
B.92%
ap dung công thức : U2^2/U1^2=1-H1%/1-H2%  === > H2%= 92 % (  U2= U1 +10kV )


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 11:50:01 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]uA = uB = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là
A. 5 cm.   B. 2 cm.      C. 4 cm.   

bước sóng là 4cm
số cực đại trên AB là số nguyên (19/4).2+1=9
coi giao thoa ở đây giông sóng dừng, do AO=9,5=4.(lamdda/2)+3/8lamda nên có thể coi A nằm ở bó sóng thứ 5
2 bó sóng cạnh nhau sẽ dao động ngược pha nhau, nên điểm M dao động cực đại gần A nhất cùng pha với A sẽ nằm ở bó sóng thứ 3( bó song k=0 chỉ 1 nủa  xét về 1 phía)
ta có thể tính MA=9,5-3.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] =9,5-6=3,5cm


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:50:29 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012


3) Điện năng ở một trạm phát điện được truyền tải đi dưới điện áp (ở đầu đường dây tải) là 20kV, hiệu suất của quá trình truyền tải điện H=82%. Khi công suất truyền đi không đổi, nếu tăng điện áp (ở đầu đường dây tải) lên thêm 10kV thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện sẽ đạt giá trị?

A. 88%
B.92%

Các bạn giúp mình mấy bài này với...cảm ơn all

Ta có [tex] \frac{P-P_{hp}}{P}=0,82 \to \frac{RP}{U_1^2.cos^2{\varphi}}=0,18 [/tex] (1)
Tương tự [tex] \frac{RP}{U_2^2.cos^2{\varphi}}=x [/tex] (2)
Lấy (1) chia (2) ta được
[tex] \frac{U_2^2}{U_1^2}=\frac{0,18}{x}=\frac{9}{4} \to x=0,08 \to H=0,92 [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: missyou266 trong 12:04:26 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]uA = uB = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là
A. 5 cm.   B. 2 cm.      C. 4 cm.   

bước sóng là 4cm
số cực đại trên AB là số nguyên (19/4).2+1=9
coi giao thoa ở đây giông sóng dừng, do AO=8=4.(lamdda/2) nên có thể coi A nằm ở bó sóng thứ 5
2 bó sóng cạnh nhau sẽ dao động ngược pha nhau, nên điểm dao động cực đại gần A nhất sẽ nằm ở bó sóng thứ 4( bó song k=0 chỉ 1 nủa  xét về 1 phía)
ta có thể tính MA=8-3.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=8-6=2cm

bài này mình nghỉ thế này không biết có sai không mọi người góp ý !!!
ta có [tex]uA = uB = acos20\pi t[/tex]  nên suy ra điểm A va B giao động với biên độ cực đại   mà điểm M dao động cực đại gần A nhất .
 ma ta biết k cách 2 điểm cực đại là bằng d=lamda/2 =2 (cm)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 12:07:48 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
1) Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình là [tex]uA = uB = acos20\pi t[/tex] (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A . Khoảng cách AM là
A. 5 cm.   B. 2 cm.      C. 4 cm.   

bước sóng là 4cm
số cực đại trên AB là số nguyên (19/4).2+1=9
coi giao thoa ở đây giông sóng dừng, do AO=8=4.(lamdda/2) nên có thể coi A nằm ở bó sóng thứ 5
2 bó sóng cạnh nhau sẽ dao động ngược pha nhau, nên điểm dao động cực đại gần A nhất sẽ nằm ở bó sóng thứ 4( bó song k=0 chỉ 1 nủa  xét về 1 phía)
ta có thể tính MA=8-3.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=8-6=2cm

bài này mình nghỉ thế này không biết có sai không mọi người góp ý !!!
ta có [tex]uA = uB = acos20\pi t[/tex]  nên suy ra điểm A va B giao động với biên độ cực đại   mà điểm M dao động cực đại gần A nhất .
 ma ta biết k cách 2 điểm cực đại là bằng d=lamda/2 =2 (cm)
M dao động cực đại nhưng cung pha với A d=lamda


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: missyou266 trong 12:10:17 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
uh minh đã nhàm !! thanks


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: KPS trong 12:30:33 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
4: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung [tex]C[/tex] và cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L[/tex] .Nối 2 cực của nguồn điện một chiều có suất điện động [tex]E[/tex] và điện trở trong [tex]r[/tex] vào 2 đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định , cắt nguồn thì mạch [tex]LC[/tex] dao động hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là [tex]U_{0}[/tex].Biết [tex]L=25r^{2}C[/tex].Tính tỉ số [tex]U_{0}[/tex] và [tex]E[/tex]:

[tex]A. 10[/tex]

[tex]B.100[/tex]

[tex]C.5[/tex]

[tex]D.25[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: hoibaitaply trong 07:20:49 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
4: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện có điện dung [tex]C[/tex] và cuộn cảm thuần có độ tự cảm [tex]L[/tex] .Nối 2 cực của nguồn điện một chiều có suất điện động [tex]E[/tex] và điện trở trong [tex]r[/tex] vào 2 đầu cuộn cảm. Sau khi dòng điện trong mạch ổn định , cắt nguồn thì mạch [tex]LC[/tex] dao động hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là [tex]U_{0}[/tex].Biết [tex]L=25r^{2}C[/tex].Tính tỉ số [tex]U_{0}[/tex] và [tex]E[/tex]:

[tex]A. 10[/tex]

[tex]B.100[/tex]

[tex]C.5[/tex]

[tex]D.25[/tex]


[tex]L = {r}^{2}C25 \rightarrow  LC = {r}^{2}{C}^{2}25 \rightarrow \frac{1}{{\omega }^{2}} = {r}^{2}{C}^{2}25[/tex]

[tex]\rightarrow C = \frac{1}{5\omega r}[/tex]

[tex]{U}_{o} = \frac{{Q}_{o}}{C} = 5{Q}_{o}\omega r = 5{I}_{o}r = 5{E}_{o}[/tex]

[tex]\rightarrow \frac{{U}_{o}}{{E}_{o}} = 5[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: VÀI BÀI CÂN MN GIÚP
Gửi bởi: thanhlan97 trong 10:35:16 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
2) Một sợi dây đàn hồi, dài 60cm, một đầu cố đinh, đầu kia được gắn với một thiết bị rung với tần số f. Trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, coi hai đầu dây là hai nút sóng. Thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,02s. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

A. 0,6m/s

B. 15m/s

C. 22m/s

D. 22,5m/s


Ta có [tex]l=k\frac{\lambda}{2}=4\frac{\lambda}{2}=60 \to \lambda=30cm/s [/tex]
Khoảng thời gian giữa 3 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là [tex] 3.\frac{T}{2} \to T=\frac{1}{75}s [/tex]
[tex] \to v=22,5m/s [/tex]
sao lại là 3T/2 ạ