Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ntth.art182 trong 06:08:24 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9105Tiêu đề: giúp mình bài Điện xoay chiều
Gửi bởi: ntth.art182 trong 06:08:24 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Đặt điện áp hiệu dụng U=150V vào 2 đầu mạch AB, mạch AB gồm các đoạn AM, MB nt. Đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn MB chứa tụ điện C và cuộn cảm thuần L, L thay đổi đc. Thay đổi L thì điện áp 2 đầu MB tăng [tex]2\sqrt{2}[/tex] lần và dòng điện trước và sau lệch nhau [tex]\frac{\pi}{2}[/tex]. Tính điện áp [tex]U_{AM}[/tex] ban đầu


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài Điện xoay chiều
Gửi bởi: havang1895 trong 07:15:37 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
U1/UR1 = UR2/U2 và U1^2 + UR1^2 = U2^2 + UR2^2
--> U1 = UR2 và U2 = UR1 --> UR1 = 2can(2).U1 --> U1 = 50, UR1 = 100can2 = UAM lúc đầu