Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoangphuc94 trong 05:38:06 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9103Tiêu đề: cần giải bài sóng cơ khó
Gửi bởi: hoangphuc94 trong 05:38:06 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Hai song kết hợp A và B cách nhau 46cm.dao động vuông pha nhau . gọi O là trung điểm của AB. Trên AB một điểm dao động với biên độ cực đại gần O nhất cách O một đoạn = 1,5 cm. trên đoạn , khoảng cách lớn nhất giữa 1 điểm dđ với biên độ cưc đại và 1 điểm dđ với 1 điểm đứng yên là bao nhiêu? Trên đoạn AB
DA: 45 cm
giúp em giải chi tiết thank trước nhe!


Tiêu đề: Trả lời: cần giải bài sóng cơ khó
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 05:52:22 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Hai song kết hợp A và B cách nhau 46cm.dao động vuông pha nhau . gọi O là trung điểm của AB. Trên AB một điểm dao động với biên độ cực đại gần O nhất cách O một đoạn = 1,5 cm. trên đoạn , khoảng cách lớn nhất giữa 1 điểm dđ với biên độ cưc đại và 1 điểm dđ với 1 điểm đứng yên là bao nhiêu? Trên đoạn AB
DA: 45 cm
giúp em giải chi tiết thank trước nhe!
Trên AB một điểm dao động với biên độ cực đại gần O nhất cách O một đoạn = 1,5 cm nên lamđa = 6cm
khoảng cách giữa 1 điểm dđ với biên độ cưc đại và 1 điểm dđ với 1 điểm đứng yên là: S= (k+1 :2) lamđa
S < 46cm nên thay vào tìm k từ đó thấy S = 45cm


Tiêu đề: Trả lời: cần giải bài sóng cơ khó
Gửi bởi: hoangphuc94 trong 11:35:36 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
anh có thể giải chi tiết cho em được không


Tiêu đề: Trả lời: cần giải bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:00:29 PM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Hai song kết hợp A và B cách nhau 46cm.dao động vuông pha nhau . gọi O là trung điểm của AB. Trên AB một điểm dao động với biên độ cực đại gần O nhất cách O một đoạn = 1,5 cm. trên đoạn , khoảng cách lớn nhất giữa 1 điểm dđ với biên độ cưc đại và 1 điểm dđ với 1 điểm đứng yên là bao nhiêu? Trên đoạn AB
giả sử A nhanh pha hơn B.
Độ lệch pha 2 sóng tới:
[tex]\Delta \varphi=2\pi.\frac{d1-d2}{\lambda}-\pi/2.[/tex]
Cực đại khi [tex]\Delta \varphi=k2\pi ==> d_1-d_2=(\frac{1}{4}+k)\lambda[/tex]
Cực tiểu khi [tex]\Delta \varphi=(k2+1)\pi ==> d_1-d_2=(\frac{3}{4}+k)\lambda[/tex]
Cực đại gần TT nhất ứng với k=0 ==> [tex]d1-d2=\frac{\lambda}{4}=2.1,5=3==> \lambda=12cm[/tex]
Số cực đại trên AB: [tex]-AB/\lambda<1/4+k<AB/\lambda ==> k = -4,...,3[/tex]
Sốc cực tiểu trên AB:[tex]-AB/\lambda<3/4+k<AB/\lambda ==> k = -4,...,3 [/tex]
Khoảng cách xa nhất từ Cực đại đến CT là khoảng cách từ (cực đại k=-4 đến cực tiểu k=3)
CĐ k=-4 (gọi M) ==> [tex]d1-d2=-45=-2MO ==> MO=22,5cm[/tex]
CT k=3 (gọi N) ==> [tex]d2-d2=45=2NO ==> NO=22,5cm[/tex]
==> MN=45cm


Tiêu đề: Trả lời: cần giải bài sóng cơ khó
Gửi bởi: hoangphuc94 trong 12:17:40 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
thay co cach nao nhanh hon k? ví dụ dùng vòng tròn lượng giác í. cam on thay nhiêu.


Tiêu đề: Trả lời: cần giải bài sóng cơ khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:56:45 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
thay co cach nao nhanh hon k? ví dụ dùng vòng tròn lượng giác í. cam on thay nhiêu.
em làm phần đầu để tìm [tex]\lambda=12cm[/tex]
cách ngắn hơn em em có thể dùng T/C sóng dừng.
M là cực đại gần nguồn 1, N là cực tiểu gần nguồn 2
[tex]==>MN=k.\lambda/2+\lambda/4=(k+1/2).\lambda/2=m.\lambda/2[/tex](m số bán nguyên)
Mặt khác [tex]MN < AB ==> m<AB/6=7,6[/tex]. Giá trị bán nguyên lớn nhất là m=7,5
[tex]==> MN=7,5.\lambda/2=45cm[/tex]