Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kraken2203 trong 09:09:28 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9092Tiêu đề: Bài toán về lượng tử
Gửi bởi: kraken2203 trong 09:09:28 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Giải hộ mình bài này với :D
Xét nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản có r=5,3.10^-11m. Tìm cường độ dòng điện do chuyển động của electron trên quĩ đạo K gây ra
A. 2,43.10^-3 (A)
B. 1,05.10^-3 (A)
C. 2,43.10^-2(A)
D. 1,05 (A)


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về lượng tử
Gửi bởi: kydhhd trong 09:25:30 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Giải hộ mình bài này với :D
Xét nguyên tử Hidro ở trạng thái cơ bản có r=5,3.10^-11m. Tìm cường độ dòng điện do chuyển động của electron trên quĩ đạo K gây ra
A. 2,43.10^-3 (A)
B. 1,05.10^-3 (A)
C. 2,43.10^-2(A)
D. 1,05 (A)
tính chu kì quay của hat e
[tex]9.10^{9}\frac{e^{2}}{r^{2}}=m.\omega ^{2}r=m\frac{4\Pi ^{2}}{T^{2}}r\Rightarrow T^{2}=\frac{9.1.10^{-31}.4.10.5,3^{3}.10^{-33}}{9.10^{2}.1,6^{2}.10^{-38}}\Rightarrow T=1,53.10^{-16}s[/tex]
dong điện là:[tex]i=\frac{e}{T}=\frac{1,6.10^{-19}}{1,53.10^{-16}}=1,05.10^{-3}A[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về lượng tử
Gửi bởi: kraken2203 trong 03:36:47 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Cho mình hỏi là tại sao lại có [tex]i=\frac{e}{T}[/tex] ?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về lượng tử
Gửi bởi: kydhhd trong 07:39:57 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Cho mình hỏi là tại sao lại có [tex]i=\frac{e}{T}[/tex] ?
trong thời gian T chỉ có 1 hạt e chuyển động được 1 vòng trên quỹ đạo của nó


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán về lượng tử
Gửi bởi: kraken2203 trong 12:45:50 PM Ngày 29 Tháng Năm, 2012
DaiVoDanh có thể nói rõ cách hình thành dòng điện khi e chuyển động không ?
Lớp 11 có công thức i bằng thương của điện lượng chuyển qua dây dẫn trong thời gian t ???, ở đây có fải thế không, nếu thế thì coi cái gì là dây dẫn hay tương tự như thế ??? Mình vẫn chưa hiểu lắm :D