Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: a_123_anh trong 07:14:08 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9089Tiêu đề: Bài toán hidrocacbon
Gửi bởi: a_123_anh trong 07:14:08 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Cho hỗn hợp X gồm [tex]CH_4, C_2H_4, C_2H_2[/tex]. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch [tex]AgNO_3+NH_3[/tex], thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của[tex]CH_4[/tex]có trong X là
A. 20%.   B. 40%.   C. 50%.   D. 25%.
 
 


 
 


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hidrocacbon
Gửi bởi: a_123_anh trong 08:57:39 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012

thế này bạn :
từ giả thiết ta có hệ pt sau
[tex]\begin{cases} & 16x+28y+24z=8,6 \\ & y+ 2z=0,3 \\ & k\left(x+y+z \right) =0,6 \\ & kz=0,15 \end{cases}[/tex]
vì theo đề bài là chia thanh những phần không bằng nhau nên phải thêm k vào
[tex]\Rightarrow \begin{cases} & x=0.2 \\ & y=0.1 \\ & z=0.1 \\ & k=1.5 \end{cases}[/tex]
vậy phần trăm theo thể tích là
[tex]\Rightarrow V_{CH_4}=0,2.1,5=0,3\Rightarrow \frac{0,3.100}{0,6}=50[/tex]%
đúng thì nhớ thanhk cái


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán hidrocacbon
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:52:29 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Thế quái nào thế ,tự hỏi tự trả lời hử ,rảnh ghê  8-x