Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 11:56:00 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9086Tiêu đề: 1 câu trạng thái dừng
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 11:56:00 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính En=-13.6/n^2(eV) (n 1,2,3...).
Một nguyên tử hiđrô có êlectron trên quỹ đạo O(n=5), chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng
thấp hơn, thì có thể phát ra bức xạ có tần số:

A. 6,0893.10^14   B. 3,536.10^15   C. 3,097.10^15  D. 1,735.10^15

em xin cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trạng thái dừng
Gửi bởi: black_snow trong 12:26:16 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Năng lượng trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính En=-13.6/n^2(eV) (n 1,2,3...).
Một nguyên tử hiđrô có êlectron trên quỹ đạo O(n=5), chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng
thấp hơn, thì có thể phát ra bức xạ có tần số:

A. 6,0893.10^14   B. 3,536.10^15   C. 3,097.10^15  D. 1,735.10^15

em xin cảm ơn ạ!
Cậu tính ra tần số từng quĩ đạo
K....
L ....
M ...
N ...
O ...
 rồi lần lượt thử hiệu tần số của O - N, O-M, O-L và O-K ---> nhìn vào đáp án! 
 


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trạng thái dừng
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 12:46:07 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
đáp là C, mà sao mình tính ra chỉ là gần đúng thôi chứ k có số chính xác :|