Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: ODD trong 11:13:45 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9085Tiêu đề: Bài về amin&ankin
Gửi bởi: ODD trong 11:13:45 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Hỗn hợp khí X gồm 1 amin no đơn chức, mạch hở Y& ankin Z.Đốt hoàn toàn 0.2 mol X thì tạo ra N2. 0.45mol CO2& 0.375mol H2O.Công thức của Y&Z lần lượt là???
ĐA: C3H9N &C2H2
Bạn nào chỉ giúp mình cách giải


Tiêu đề: Trả lời: Bài về amin&ankin
Gửi bởi: __Sunny__ trong 11:19:36 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Nếu là trắc nghiệm thì với dạng này thử cho nó nhanh.


Tiêu đề: Trả lời: Bài về amin&ankin
Gửi bởi: onehitandrun trong 11:24:12 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Hỗn hợp khí X gồm 1 amin no đơn chức, mạch hở Y& ankin Z.Đốt hoàn toàn 0.2 mol X thì tạo ra N2. 0.45mol CO2& 0.375mol H2O.Công thức của Y&Z lần lượt là???
ĐA: C3H9N &C2H2
Bạn nào chỉ giúp mình cách giải
[tex] C_nH_{2n+3}N \to nCO_2 + \frac{2n+3}{2}H_2O [/tex]
[tex] C_mH_{2m-2} \to mCO_2 +(m-1)H_2O [/tex]
Gọi a,b lần lượt là số mol của amin và ankin:
Ta có [tex]n_{CO_2}=an + bm=0,45 [/tex]
[tex] n_{H2O}=2(an + bm) + 3a -2b=0,75 [/tex]
[tex] \to 3a -2b=-0,15 [/tex] (1)
Mặt khác a + b =0,2 (2)
Từ (1),(2) [tex] \to a=0,05;b=0,15 [/tex]
Có 0,05n + 0,15m=0,45 chỉ hợp lý khi n=3 và m=2


Tiêu đề: Trả lời: Bài về amin&ankin
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:49:44 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Hỗn hợp khí X gồm 1 amin no đơn chức, mạch hở Y& ankin Z.Đốt hoàn toàn 0.2 mol X thì tạo ra N2. 0.45mol CO2& 0.375mol H2O.Công thức của Y&Z lần lượt là???
ĐA: C3H9N &C2H2
Bạn nào chỉ giúp mình cách giải
Mất công vậy ,
Ta có số C trung bình =nCO2/nX=2,25  và số H trung bình=2nH20/nX=3,75
Từ đó dễ dàng khẳng định rằng trong X phải có 1 chất có số C <2,25 và số H<3,75 đó chính là ankin C2H2 (nếu trong bài ko còn đáp án nào là C2H2 nữa thì phang lun  :D)
Trường hợp trong 4 đáp án có C2H2 lại phải suy luận tiếp : ankin có 2II nên ta có nankin=(nCO2-nH20)*2=0,15 mol -->namin=0,05 mol và nCO2(do amin tạo ra )= nCO2-2nC2H2=0,15
Vậy số C trong amin =0,15/0,05=3 -->C3H9N(no đơn chức)  8-x


Tiêu đề: Trả lời: Bài về amin&ankin
Gửi bởi: ODD trong 11:52:06 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Nếu là trắc nghiệm thì với dạng này thử cho nó nhanh.
có thời gian tôi sẽ cho bạn thấy 1 số bài làm ko đc. thử cũng ko xong


Tiêu đề: Trả lời: Bài về amin&ankin
Gửi bởi: onehitandrun trong 01:31:55 PM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Đề đại học năm trước đâu có thử được đâu bạn.Thời buổi này mấy bác đầu hói nắm tâm lý học sinh dữ lắm ngay cả đáp án xếp cũng lắc léo nữa là :))