Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaoho trong 09:58:20 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9082Tiêu đề: tần số mạch RLC cần giúp
Gửi bởi: thaoho trong 09:58:20 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
chào các bác, em có một bài về tần số của mạch RLC nhờ các bác giải hộ em với nhá
Bài toán:
Mạch R1,L1,C1 và mạch R2,L2,C2 đều dao động với tần số riêng là f0. Khi ghép nối tiếp 2 mạch này với nhau thì tần số dao động của hệ bằng bao nhiêu?Tiêu đề: Trả lời: tần số mạch RLC cần giúp
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:07:21 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
chào các bác, em có một bài về tần số của mạch RLC nhờ các bác giải hộ em với nhá
Bài toán:
Mạch R1,L1,C1 và mạch R2,L2,C2 đều dao động với tần số riêng là f0. Khi ghép nối tiếp 2 mạch này với nhau thì tần số dao động của hệ bằng bao nhiêu?


can 2 fo


Tiêu đề: Trả lời: tần số mạch RLC cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 11:31:49 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
chào các bác, em có một bài về tần số của mạch RLC nhờ các bác giải hộ em với nhá
Bài toán:
Mạch R1,L1,C1 và mạch R2,L2,C2 đều dao động với tần số riêng là f0. Khi ghép nối tiếp 2 mạch này với nhau thì tần số dao động của hệ bằng bao nhiêu?


[tex]f_{0}=\frac{1}{2\Pi \sqrt{L1C1}}=\frac{1}{2\Pi \sqrt{L2C2}}\Rightarrow L1C1=L2C2[/tex]
khi ghép nối tiếp 2 mạch trên:[tex]L=L1+L2; C=\frac{C1.C2}{C1+C2}\Rightarrow f=\frac{1}{2\Pi \sqrt{(L1+L2)(\frac{C1.C2}{C1+C2})}}=\frac{1}{2\Pi }\frac{\sqrt{C1+C2}}{\sqrt{L1C1C2+L2C1C2}}=\frac{1}{2\Pi }\frac{\sqrt{C1+C2}}{\sqrt{L1C1(C1+C2)}}=\frac{1}{2\Pi \sqrt{L1C1}}=f_{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: tần số mạch RLC cần giúp
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:34:00 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
chào các bác, em có một bài về tần số của mạch RLC nhờ các bác giải hộ em với nhá
Bài toán:
Mạch R1,L1,C1 và mạch R2,L2,C2 đều dao động với tần số riêng là f0. Khi ghép nối tiếp 2 mạch này với nhau thì tần số dao động của hệ bằng bao nhiêu?


[tex]f_{0}=\frac{1}{2\Pi \sqrt{L1C1}}=\frac{1}{2\Pi \sqrt{L2C2}}\Rightarrow L1C1=L2C2[/tex]
khi ghép nối tiếp 2 mạch trên:[tex]L=L1+L2; C=\frac{C1.C2}{C1+C2}\Rightarrow f=\frac{1}{2\Pi \sqrt{(L1+L2)(\frac{C1.C2}{C1+C2})}}=\frac{1}{2\Pi }\frac{\sqrt{C1+C2}}{\sqrt{L1C1C2+L2C1C2}}=\frac{1}{2\Pi }\frac{\sqrt{C1+C2}}{\sqrt{L1C1(C1+C2)}}=\frac{1}{2\Pi \sqrt{L1C1}}=f_{0}[/tex]

hix lại làm sai thank