Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 09:48:03 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9081Tiêu đề: Giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:48:03 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
ĐQ đăng lại giùm cho nightbaron94, do đăng sai vào 7 topic TIẾN TỚI ĐỀ THI 2012 nên bị xóa:

Câu 22 : Tính i hiệu dụng biết i= 8 * cos²(wt)   :)

Nhờ thầy/cô và các bạn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: a_123_anh trong 09:59:23 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
bằng [tex]2\sqrt{2}[/tex] phải không mấy thầy


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 10:04:16 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
ĐQ đăng lại giùm cho nightbaron94, do đăng sai vào 7 topic TIẾN TỚI ĐỀ THI 2012 nên bị xóa:

Câu 22 : Tính i hiệu dụng biết i= 8 * cos²(wt)   :)

Nhờ thầy/cô và các bạn giải giúp
hinh nhu ra 2can6


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: kydhhd trong 11:08:21 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
xem tương tự nè
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8991.msg41879#msg41879


Tiêu đề: Trả lời: Giúp bài điện xoay chiều
Gửi bởi: __Sunny__ trong 11:08:40 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
ĐQ đăng lại giùm cho nightbaron94, do đăng sai vào 7 topic TIẾN TỚI ĐỀ THI 2012 nên bị xóa:

Câu 22 : Tính i hiệu dụng biết i= 8 * cos²(wt)   :)

Nhờ thầy/cô và các bạn giải giúp

phải đổi ra đã, i = 4cos(2wt)+4
suy ra [tex]I_{hd}=\sqrt{4^{2}+(2\sqrt{2})^{2}}[/tex]