Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 09:39:03 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9079Tiêu đề: 1 bài tập vể mạch RL cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 09:39:03 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
cho mạch RL nối tiếp, cuộn cảm thuần, L biến thiên từ 0 [tex]\rightarrow \propto[/tex]. điện áp hiệu dụng đặt vào 2 đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ vectơ quỹ tích đầu mút vecto I là đường gì?
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập vể mạch RL cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:53:25 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
cho mạch RL nối tiếp, cuộn cảm thuần, L biến thiên từ 0 [tex]\rightarrow \propto[/tex]. điện áp hiệu dụng đặt vào 2 đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ vectơ quỹ tích đầu mút vecto I là đường gì?
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
L biến thiên từ 0 đến vocuc ==> I giảm từ Imax đến 0  ==> giản đồ fresnel thây vecto I có độ lớn giảm ==> Đường thẳng.


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập vể mạch RL cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 10:21:24 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
 Thầy Triệu ơi ! Em có một số thắc mắc trong lời giải trên như sau:
1. Nếu trong giản đồ véc tơ đó em lấy trục gốc là trục u ( do u đặt vào hai đầu đoạn mạch là hàm xác định ) thì quỹ tích điểm đầu véc tơ I nó khác chứ thầy.
2. Em thấy thông thường điện áp đặt vào hai đầu mạch xc là xác định nên khi L thay đổi thì trong giản đồ véc tơ, véc tơ I phải vừa quay vừa thay đổi độ dài theo L với véc tơ xác định ( véc tơ gốc là U) chứ ạ
Theo em giải thì em lấy u là trục gốc, để thấy được quỹ đạo điểm đầu véc tơ I em đặt thêm hệ tọa độ oxy vào ( ox trùng với trục u) thì em viết được phương trình quỹ đạo của điểm đầu véc tơ I có dạng gần giống Parabol như sau:
                    [tex]y^{2} + x^{2} = \frac{U}{R}x[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập vể mạch RL cần giải đáp
Gửi bởi: ODD trong 11:31:14 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
cho mạch RL nối tiếp, cuộn cảm thuần, L biến thiên từ 0 [tex]\rightarrow \propto[/tex]. điện áp hiệu dụng đặt vào 2 đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ vectơ quỹ tích đầu mút vecto I là đường gì?
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
L biến thiên từ 0 đến vocuc ==> I giảm từ Imax đến 0  ==> giản đồ fresnel thây vecto I có độ lớn giảm ==> Đường thẳng.

có lẽ ý bạn hỏi quỹ đạo của điểm mút vecto I....theo em thấy quỹ đạo đó giống như 1 hypebol hay 1 elip mới đúng


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập vể mạch RL cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:53:05 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
Thầy Triệu ơi ! Em có một số thắc mắc trong lời giải trên như sau:
1. Nếu trong giản đồ véc tơ đó em lấy trục gốc là trục u ( do u đặt vào hai đầu đoạn mạch là hàm xác định ) thì quỹ tích điểm đầu véc tơ I nó khác chứ thầy.
2. Em thấy thông thường điện áp đặt vào hai đầu mạch xc là xác định nên khi L thay đổi thì trong giản đồ véc tơ, véc tơ I phải vừa quay vừa thay đổi độ dài theo L với véc tơ xác định ( véc tơ gốc là U) chứ ạ
Theo em giải thì em lấy u là trục gốc, để thấy được quỹ đạo điểm đầu véc tơ I em đặt thêm hệ tọa độ oxy vào ( ox trùng với trục u) thì em viết được phương trình quỹ đạo của điểm đầu véc tơ I có dạng gần giống Parabol như sau:
                    [tex]y^{2} + x^{2} = \frac{U}{R}x[/tex]

trieubeo hiểu ý của em, nhưng đề bài lại nói trên giản đồ, mà mình chỉ có học giản đồ chọn trục i làm gốc
"hiểu như HS bình thường " và mạch R,L này cũng hiểu là mạch nối tiếp. Do vậy nếu hiểu theo là 1 đường cong thì đề bài nên nói thẳng đồ thị I theo L hay theo ZL là đường gì hay không ít ra phải nói chọn trục u làm trục gốc?


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập vể mạch RL cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 10:57:10 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
thầy ơi đáp án là nửa đường tròn


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập vể mạch RL cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:25:29 AM Ngày 28 Tháng Năm, 2012
thầy ơi đáp án là nửa đường tròn
Như vậy phải chinh lài đề là đầu mút vecto I (chọn trục gốc là trục u)
Khi L=0 ==> I=I_{max}=U/R
Khi L=vocuc ==> I=0
Khi [tex]L<> ==> cos(\varphi)=UR/U=I/I_{max}[/tex]. Chọn trục u là trục gốc
(Quỹ tích 1/2 vòng tròn phía dưới vì i chậm pha hơn u)