Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ PHỔ THÔNG => Tác giả chủ đề:: kid123 trong 09:17:18 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9076Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: kid123 trong 09:17:18 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là uA =3cos(40 t +  /6)  (cm); uB=4cos(40 t + 2 /3) (cm). Cho biết tốc độ truyền sóng là 40 cm/s. Một đường tròn có tâm là trung điểm của AB, nằm trên mặt nước, có bán kính R=4cm. Giả sử biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là:
A.  34   B.  36   C.  32   D.  30

Thầy/cô và các bạn giải giúp em.


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng cơ này nè thầy
Gửi bởi: SH.No1 trong 09:21:05 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
câu này mấy thầy giải rồi nè: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5511


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Ngân Lý trong 05:26:41 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2016
các thầy cô và các bạn giải giúp e bài này với ạ:
 Tại 2 điểm A và B cách nhau trên mặt nước 16cm có 2 nguồn phát sóng giống nhau .Diểm M nằm trên mặt nước và trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB 1 đoạn (min)=4\sqrt{5} cm luôn dao động cùng pha với I,Điểm N trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A,cách A 1 khoảng nhỏ nhất bao nhiêu để N dao động với biên độ cực tiểu ?
A:9,22cm       B:8,75cm          C:2,14cm           D:8,57cm 
mọi người giải giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:02:51 PM Ngày 04 Tháng Sáu, 2016
các thầy cô và các bạn giải giúp e bài này với ạ:
 Tại 2 điểm A và B cách nhau trên mặt nước 16cm có 2 nguồn phát sóng giống nhau .Diểm M nằm trên mặt nước và trên đường trung trực của AB cách trung điểm I của AB 1 đoạn (min)=4\sqrt{5} cm luôn dao động cùng pha với I,Điểm N trên mặt nước và nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A,cách A 1 khoảng nhỏ nhất bao nhiêu để N dao động với biên độ cực tiểu ?
A:9,22cm       B:8,75cm          C:2,14cm           D:8,57cm 
mọi người giải giúp em với ạ

Em xem bài tương tự: click vào đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=18948)