Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: a_123_anh trong 09:15:37 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9075Tiêu đề: Giải phương trình lượng giác
Gửi bởi: a_123_anh trong 09:15:37 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Giúp mình bài này với các bạn.

[tex] \dfrac{1+\cos x}{\sin x}=2\sin x+2\sqrt{3}\cos x-\sqrt{3}[/tex]

Mod: Anh nhớ viết hoa đầu câu và chấm hết khi kết thúc, các công thức sin, cos ta gõ: \cos, \sin anh nhé.


Tiêu đề: Trả lời: Giải phương trình lượng giác
Gửi bởi: phantom_hung trong 09:50:55 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Giúp mình bài này với các bạn.

[tex] \dfrac{1+\cos x}{\sin x}=2\sin x+2\sqrt{3}\cos x-\sqrt{3}[/tex]
Mình làm như sau:[tex]1+\cos x=2\sin^{2}x+2\sqrt{3}\cos x\sin x-\sqrt{3}\sin x[/tex]
                        [tex]\cos x+\sqrt{3}\sin x=\cos 2x+\sqrt{3}\sin 2x[/tex]
Sau đó bạn chia hai vế cho 2 rồi đưa về 1 cung [TEX]\sin[/TEX] hoặc [TEX]\cos[/TEX] chú ý điều kiện [TEX]\left(\sin x\neq 0\right)[/TEX] nha!!!

Anh nhớ tất cả công thức phải để vào thẻ [TEX] các công thức sin, cos ta gõ: \cos, \sin anh nhé.