Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: whitesnow trong 02:18:57 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9063Tiêu đề: Bài tập phóng xạ cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 02:18:57 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Mong các thầy cà các bạn giúp:

Gọi t là khỏang thời gian để khối lượng một chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số loga tự nhiên với Lne = 1). T là chu kì bán rã của chất phóng xạ.  Hỏi sau khoảng thời gian 0,15 t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu ?

Em (mình) xin cảm ơn!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phóng xạ cần giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 04:08:27 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Gọi t là khỏang thời gian để khối lượng một chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số loga tự nhiên với Lne = 1). T là chu kì bán rã của chất phóng xạ.  Hỏi sau khoảng thời gian 0,15 t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu ?
Trước tiên áp dụng công thức cho trường hợp sau thời gian t ta có:[tex]m=m_{0}.e^{-\frac{ln2}{T}t}=\frac{m_{0}}{e}[/tex]
Vậy sau thời gian t=0,15t ta có:[tex]m'=m_{0}e^{-\frac{ln2}{T}.0,15t}=\frac{m_{0}}{e^{0,15}}\Rightarrow \frac{m'}{m_{0}}=\frac{1}{e^{0,15}}=0,8607=86,07%[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phóng xạ cần giúp
Gửi bởi: whitesnow trong 04:12:19 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Em cảm ơn thầy!


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập phóng xạ cần giúp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:46:09 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
khi cảm ơn thì bạn nên nhấn nút cảm ơn. Có lẻ bạn hơi khiêm tồn nhấn nút cảm ơn, có gì bạn thông cảm nhé vì đây là quy định diễn đàn
Cảm ơn bạn đã tham gia diễn đàn!