Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kakaplus2410 trong 07:20:55 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9055Tiêu đề: Giúp e câu điện xoay chiều
Gửi bởi: kakaplus2410 trong 07:20:55 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Đặt vào hai đầu AB của đoạn mạch gồm các linh kiện theo thứ tự C,L,R (M là điểm giữa C và L) một điện áp xoay chiều,khi đó biểu thức của điện áp trên điện trở R là uR=60[tex]\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})(V)[/tex] và điện áp trên đoạn MB sớm pha hơn điện áp hai đầu AB một góc [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]. Biểu thức điện áp hai đầu AB là:
A. u=60[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t-\frac{\pi }{6}) V[/tex]                   B. u=40[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t-\frac{\pi }{6})V[/tex]
C. u=40[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t+\frac{\pi }{6})V[/tex]                   D. u=60[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t+\frac{\pi }{6})V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Giúp e câu điện xoay chiều
Gửi bởi: missyou266 trong 08:21:33 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Đặt vào hai đầu AB của đoạn mạch gồm các linh kiện theo thứ tự C,L,R (M là điểm giữa C và L) một điện áp xoay chiều,khi đó biểu thức của điện áp trên điện trở R là uR=60[tex]\sqrt{2}cos(100\pi t-\frac{\pi }{3})(V)[/tex] và điện áp trên đoạn MB sớm pha hơn điện áp hai đầu AB một góc [tex]\frac{\pi }{3}[/tex]. Biểu thức điện áp hai đầu AB là:
A. u=60[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t-\frac{\pi }{6}) V[/tex]                   B. u=40[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t-\frac{\pi }{6})V[/tex]
C. u=40[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t+\frac{\pi }{6})V[/tex]                   D. u=60[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t+\frac{\pi }{6})V[/tex]


bạn ni vẽ hình se~ thay  :
tam giac (O UMB UAB) la tam giac deu :===> UR la duong cao ===>UR= (căn3/2)UAB
===> UoAB=40căn6 va (phi)i= -pi/3  ===>(phi)UAB=-pi/6
C. u=40[tex]\sqrt{6}sin(100\pi t+\frac{\pi }{6})V[/tex] 


Tiêu đề: Trả lời: Giúp e câu điện xoay chiều
Gửi bởi: kakaplus2410 trong 08:37:32 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
sao Uc= UMB vậy?