Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mysmallstar12 trong 10:19:34 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9047Tiêu đề: Mọi người xem giúp bài này với!
Gửi bởi: mysmallstar12 trong 10:19:34 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Cường độ dòng điện tức thời chạy qua 1 đoạn mạch xoay chiều:
i=4cos(20pi*t-pi/2).tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ i1=-2A.ở thời điểm t2=t1+0,025s thì cường độ dòng điện là?


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem giúp bài này với!
Gửi bởi: kydhhd trong 10:28:04 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Cường độ dòng điện tức thời chạy qua 1 đoạn mạch xoay chiều:
i=4cos(20pi*t-pi/2).tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ i1=-2A.ở thời điểm t2=t1+0,025s thì cường độ dòng điện là?
bạn dùng vòng tròn lượng giác giải ra
khi I=-2A và đang giảm tức là đang chuyển động theo chiều âm,
sau thời gian t góc quay được là 0,025.20pi=pi/2
lúc này :[tex]i=-2\sqrt{3}A[/tex]