Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 09:56:20 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9045Tiêu đề: giúp mình câu sóng cơ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 09:56:20 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
2 điểm S1, S2 dđ với u1=u2=4.cos(40pi.t) mm, v=120cm/s. I là trung điểm S1S2. Lấy 2 điểm A, B nằm trên S1S2 và cách I 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t, vận tốc của điểm A là 12căn3 cm/s thì vận tốc tại B là? đáp số là -12cm/s

cảm ơn mọi ng` nhé  :D


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu sóng cơ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 10:38:25 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
ai giúp mình vs  ::)


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu sóng cơ
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 11:57:03 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
các thầy ơi giúp em với ạ T_T


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:07:33 AM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
các thầy ơi giúp em với ạ T_T
em viết phương trình sóng của hai điểm đó ra rồi đạo hàm để tìm phương trình vận tốc của nó. từ đó suy luận.


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình câu sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:26:16 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
2 điểm S1, S2 dđ với u1=u2=4.cos(40pi.t) mm, v=120cm/s. I là trung điểm S1S2. Lấy 2 điểm A, B nằm trên S1S2 và cách I 0,5cm và 2cm. Tại thời điểm t, vận tốc của điểm A là 12căn3 cm/s thì vận tốc tại B là? đáp số là -12cm/s

cảm ơn mọi ng` nhé  :D

bài này lúc trước đã có rồi, bạn xem: