Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: a_123_anh trong 08:45:06 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9041Tiêu đề: lam zum ba con oi
Gửi bởi: a_123_anh trong 08:45:06 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Cho hỗn hợp X gồm [tex]CH_4, C_2H_4, C_2H_2[/tex]. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch [tex]AgNO_3 + NH_3[/tex], thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của [tex]CH_4[/tex]có trong X là
A. 20%.   B. 40%.   C. 50%.   D. 25%.


Tiêu đề: Trả lời: lam zum ba con oi
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:52:23 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Sửa lại bài viết đi bạn ,các thầy tay cao lắm ,nên thông cảm  8-x


Tiêu đề: Trả lời: lam zum ba con oi
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:03:48 AM Ngày 27 Tháng Năm, 2012
Vậy bà con nói cho bạn biết bài này vi phạm quy định đăng bài rồi heng:

1) Tên topic không dấu

2) Tên topic không phản ánh đúng nội dung topic