Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ankenz trong 08:09:52 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9040Tiêu đề: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: ankenz trong 08:09:52 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và các bạn giải giúp  :D
1. Đặt một điện áp [tex]u=220\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch gồm R= 100 ôm, cảm thuần L= 318,3mH, C=15,92 microF.Trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mách sinh công dương cung cấp điện năng cho vật???
A: 20s B 17,5s C 12,5 s D 15s
2.2 nguồn kết hợp A,b cách nhau 17cm,dđ theo pt ua=ub=2cos(50pit) cm.tốc độ truyền sóng 1m/s.Trên đường thẳng Ax vuông gọc với AB, phần tử chất lỏng tại M dđ với biên độ cực tiểu.MA nhỏ nhất là
A. 2,25m B.1,5m C.3,32m D.1,08m
3. Một CLLX có k=100N/m, m=5/9 kg.đang dđđh với A=2 cm trên bề măt ngang phẵng.Thời điểm vật đi qua vị trí mà Wd=Wt, một vật nhỏ m'=m/2 rơi thẳng đứng và dính vào m.khi qua vị trí cân bằng, hệ m+m' có tốc độ??
A 12 căn 5, B 4 căn 30 C 25 D 20
Đv cm/s
4.Truền cho vật nặng con lắc đơn đang đừng yên vận tốc Vo=1/3 m/s theo phương ngang thì vật dđ với BĐ góc [tex]\alpha[/tex]=6 độ.lấy g=10m/s2. Chu kì dđ của cl là?
A 2s B 2,6s C 30s D 2,86 s


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: traugia trong 08:52:40 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và các bạn giải giúp  :D
1. Đặt một điện áp [tex]u=220\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch gồm R= 100 ôm, cảm thuần L= 318,3mH, C=15,92 microF.Trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mách sinh công dương cung cấp điện năng cho vật???
A: 20s B 17,5s C 12,5 s D 15s
Dễ thấy các phương án đáp án mà đề cho là sai
Dựa vào dữ kiện đề bài ta viết được biểu thức cường độ dòng điện là:
                        [tex]i = 2,2 cos(100\pi t + \frac{\pi }{4}) (A)[/tex]
Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch = khoảng thời gian điện áp và cường độ dòng điện biến thiên cùng chiều:
          [tex]\Delta t = 2 (\frac{3T}{8}) = \frac{3T}{4} = \frac{3}{200} = 0,015 (s) = 15 (ms)[/tex]Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: ankenz trong 08:58:26 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và các bạn giải giúp  :D
1. Đặt một điện áp [tex]u=220\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch gồm R= 100 ôm, cảm thuần L= 318,3mH, C=15,92 microF.Trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mách sinh công dương cung cấp điện năng cho vật???
A: 20s B 17,5s C 12,5 s D 15s
Dễ thấy các phương án đáp án mà đề cho là sai
Dựa vào dữ kiện đề bài ta viết được biểu thức cường độ dòng điện là:
                        [tex]i = 2,2 cos(100\pi t + \frac{\pi }{4}) (A)[/tex]
Khoảng thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng cho mạch = khoảng thời gian điện áp và cường độ dòng điện biến thiên cùng chiều:
          [tex]\Delta t = 2 (\frac{3T}{8}) = \frac{3T}{4} = \frac{3}{200} = 0,015 (s) = 15 (ms)[/tex]


vâng xinh lỗi bạn, do đánh gấp quá không để ý đơn vị


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: traugia trong 09:03:46 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
 Không hiểu nổi đề kiểu gì nữa !
Hai bài đầu nhìn đã thấy sai đề bài rồi !( Không có đáp áp)
  Với dữ kiện câu 2 thì tìm ra khoảng cách AM nhỏ nhất là : 60/13 (cm)


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: ankenz trong 09:07:51 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Không hiểu nổi đề kiểu gì nữa !
Hai bài đầu nhìn đã thấy sai đề bài rồi !( Không có đáp áp)
  Với dữ kiện câu 2 thì tìm ra khoảng cách AM nhỏ nhất là : 60/13 (cm)
câu 1 bạn giải ra đúng kết quả, đơn vị là tôi đánh sai
câu 2 kết quả là 3,32 cm
Trích đề thi thử lần 2-2012 trường THPT chuyên Hà tĩnh


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:17:21 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Mong thầy và các bạn giải giúp  :D
1. Đặt một điện áp [tex]u=220\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex] vào 2 đầu đoạn mạch gồm R= 100 ôm, cảm thuần L= 318,3mH, C=15,92 microF.Trong một chu kỳ, khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mách sinh công dương cung cấp điện năng cho vật???
A: 20s B 17,5s C 12,5 s D 15s
Công điện dương ==> A=u.i.t >0 ==> u,i cùng dấu.
[tex]+ R=100,ZL=100,ZC=200[/tex]
==> [tex]cos(\varphi)=\sqrt{2}/2 ==>| \varphi|=\pi/4[/tex]
==> [tex]t=2.\frac{3\pi}{4.100\pi}=0,015(s)=15ms[/tex]
(Trong 1 chu kỳ sinh công dương sao mà thời gian còn > 1T)??? đơn vị lộn rồi ms


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: traugia trong 11:07:50 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
 Thầy Triệu ơi ! Theo em để tìm [tex]\varphi[/tex] mà dùng cos[tex]\varphi[/tex] để tìm thì dễ sai lắm ạ !
ví dụ như phần bài của thầy ấy: Độ lệch pha u, i phải là [tex]\varphi[/tex] = [tex]-\frac{\pi }{4}[/tex]
chứ ạ! (Loại trừ trường hợp thầy dùng là độ lệch pha i ,u  thì đúng  :D)
( cũng dễ nhận thấy u trễ pha hơn i do dung kháng lớn hơn cảm kháng)


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:10:34 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
dùng đường tròn nó ra 15ms liền mà
sẽ có 2 lần âm là T/8 vẽ ra thấy ngay


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:12:40 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
2.2 nguồn kết hợp A,b cách nhau 17cm,dđ theo pt ua=ub=2cos(50pit) cm.tốc độ truyền sóng 1m/s.Trên đường thẳng Ax vuông gọc với AB, phần tử chất lỏng tại M dđ với biên độ cực tiểu.MA nhỏ nhất là
A. 2,25m B.1,5m C.3,32m D.1,08m
[tex]AB/\lambda=4,25 ==>[/tex] 8 cực tiểu, cực tiểu gần Ax nhất là cực tiểu số 4 tức k=3,5
[tex]==> d2-d1=3,5.\lambda=14[/tex], mặt khác [tex]d2^2-d1^2=AB^2 ==> d2+d1=20,64[/tex]
[tex]==> d1=3,32cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:14:21 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Thầy Triệu ơi ! Theo em để tìm [tex]\varphi[/tex] mà dùng cos[tex]\varphi[/tex] để tìm thì dễ sai lắm ạ !
ví dụ như phần bài của thầy ấy: Độ lệch pha u, i phải là [tex]\varphi[/tex] = [tex]-\frac{\pi }{4}[/tex]
chứ ạ! (Loại trừ trường hợp thầy dùng là độ lệch pha i ,u  thì đúng  :D)
( cũng dễ nhận thấy u trễ pha hơn i do dung kháng lớn hơn cảm kháng)
ở đây vùng vecto quay chỉ cần độ lớn thôi là ổn, thằng nào nhanh hơn hay chậm hơn thì dùng giản đồ là OK


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:15:41 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
xem hình(hơi xấu)


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:51:10 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

3. Một CLLX có k=100N/m, m=5/9 kg.đang dđđh với A=2 cm trên bề măt ngang phẵng.Thời điểm vật đi qua vị trí mà Wd=Wt, một vật nhỏ m'=m/2 rơi thẳng đứng và dính vào m.khi qua vị trí cân bằng, hệ m+m' có tốc độ??
A 12 căn 5, B 4 căn 30 C 25 D 20
Đv cm/s


lick http://diendan.vatlytuoitre.com/showthread.php?p=64852#post64852


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:55:55 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012

4.Truền cho vật nặng con lắc đơn đang đừng yên vận tốc Vo=1/3 m/s theo phương ngang thì vật dđ với BĐ góc [tex]\alpha[/tex]=6 độ.lấy g=10m/s2. Chu kì dđ của cl là?
A 2s B 2,6s C 30s D 2,86 s

[tex]V max = A\omega =\alpha l\sqrt{\frac{g}{l}}=\alpha \sqrt{gl}\Rightarrow l\Rightarrow T[/tex]Tiêu đề: Trả lời: mấy bài trong đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:15:59 AM Ngày 30 Tháng Năm, 2012


3. Một CLLX có k=100N/m, m=5/9 kg.đang dđđh với A=2 cm trên bề măt ngang phẵng.Thời điểm vật đi qua vị trí mà Wd=Wt, một vật nhỏ m'=m/2 rơi thẳng đứng và dính vào m.khi qua vị trí cân bằng, hệ m+m' có tốc độ??
A 12 căn 5, B 4 căn 30 C 25 D 20
Đv cm/s


Xem bài giải của mod Datheon tại đây (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9162).