Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Ulrichdragon trong 07:50:06 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9039Tiêu đề: Bài tập giao thoa
Gửi bởi: Ulrichdragon trong 07:50:06 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc =[tex]\lambda_{1}=0,45\mu m ; \lambda_{2}=0,56\mu m; \lambda_{3}=0,63\mu m[/tex]. trên màn trong khoảng giữa hai vân liên tiếp cùng màu vân trung tâm có số vân sáng là:
A.21
B.23
C.26
D.27
Mọi người giải giùm em


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:54:24 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc =[tex]\lambda_{1}=0,45\mu m ; \lambda_{2}=0,56\mu m; \lambda_{3}=0,63\mu m[/tex]. trên màn trong khoảng giữa hai vân liên tiếp cùng màu vân trung tâm có số vân sáng là:
A.21
B.23
C.26
D.27
Mọi người giải giùm em
link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=5311.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=5311.0)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa
Gửi bởi: traugia trong 09:45:09 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
 ủa không hiểu sao mình lại tính ra kết quả là trong khoảng giữa vân cùng màu với vân trung tâm với vân trung tâm lại có 127 vân sáng là thế nào nhỉ? => Không có đáp án đúng


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa
Gửi bởi: traugia trong 09:56:59 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Vị trí cùng màu (vị trí trùng nhau của cả 3 loại vân sáng) với vân trung tâm ta có:
         k10,45 = k20,56 = k3 0,63
 Bội số chung nhỏ nhất của 0,45 ; 0,56; 0,63 là 25,2
  => vị trí trùng nhau gần vân trung tâm nhất có:      k1 = 56
                                                                        k2 = 45
                                                                        k3 = 40
=> Tổng số vân sáng của 3 bức xạ trên trong khoảng đó là: 55 + 44 + 39 = 138 vs
=> Trong khoảng đó bức xạ 1 và 2 chỉ trùng nhau ở hai đầu khoảng ta xét; bức xạ 2 và 3 trùng nhau ở 4 vị trí vs; bức xạ 1 và 3 trùng nhau ở 7 vị trí vs => tổng số vân trùng của 2 bức xạ là: 11 vs
=> Số vân sáng quan sát được là 138 - 11 = 127 vân sáng
                     


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập giao thoa
Gửi bởi: SH.No1 trong 10:12:29 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Vị trí cùng màu (vị trí trùng nhau của cả 3 loại vân sáng) với vân trung tâm ta có:
         k10,45 = k20,56 = k3 0,63
 Bội số chung nhỏ nhất của 0,45 ; 0,56; 0,63 là 25,2
  => vị trí trùng nhau gần vân trung tâm nhất có:      k1 = 56
                                                                        k2 = 45
                                                                        k3 = 40
=> Tổng số vân sáng của 3 bức xạ trên trong khoảng đó là: 55 + 44 + 39 = 138 vs
=> Trong khoảng đó bức xạ 1 và 2 chỉ trùng nhau ở hai đầu khoảng ta xét; bức xạ 2 và 3 trùng nhau ở 4 vị trí vs; bức xạ 1 và 3 trùng nhau ở 7 vị trí vs => tổng số vân trùng của 2 bức xạ là: 11 vs
=> Số vân sáng quan sát được là 138 - 11 = 127 vân sáng
                     

bài này kỳ thật đấy đáp án thì nhỏ vậy mà tìm ra số vân thì khổng lồ :d-