Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 06:34:21 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9038Tiêu đề: con lắc lò xo
Gửi bởi: anhngoca1 trong 06:34:21 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
câu 1.một dao động điều hòa theo phương trình x=4cos(4pit- pi/6)+1 (cm). hãy xác định vị trí của vật mà tại đó động năng của vật bằng 3 lần thế năng
Câu 1: Vị trí có Wđ= 3 Wt là vị trí có li độ = +-A/2
 => Tọa độ của điểm mà Wđ= 3 Wt là x =  3cm hoặc x = -1cm

mốc thế năng là ở VTCB, mà VTCB là x=1cm, cách làm trên không đúng thì phải
mọi người cho ý kiến


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 07:36:41 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
ra x=-3 với x=1 mà