Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thanh dc trong 06:10:48 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9036Tiêu đề: nhờ mọi người mấy câu khó
Gửi bởi: thanh dc trong 06:10:48 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1,Một nguyên tư hidro đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng Eo và chuyển động lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của electron. Từ trạng thái này,nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là: A Eo  B 2Eo  C 3Eo  D 4Eo
2,Trên mặt thoáng ,có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 0,5m ptdđ là :u=acos(8pit+5pi/6)cm.Tốc độ truyền sóng 32cm/s,xét đường thẳng (d)vuông góc với AB tại B . điểm gần nhất trên (d) dao động cùng pha với nguồn cách B đoạn ngắn nhất là
A 12,5 cm   B 11,5 cm  C 13,5cm  D 14,5cm
3,Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng khe Yâng ,khoảng cá́ch 2 khe a=1mm ,khoảng cách 2 khe tới màn D=2m .Chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng thuộc đoạn [ 0,39micromet:0,76micromet] .Khoảng cách gần nhất tư nơi có 2 vạch màu đơn sắc khác nhau trùng nhau đến vân sáng trung tâm ở trên màn là : A 3,24mm B 2,34mm C 2,4mm D 1,66mm


Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy câu khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:58:45 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1,Một nguyên tư hidro đang ở trạng thái cơ bản, hấp thụ một phôtôn có năng lượng Eo và chuyển động lên trạng thái dừng ứng với quỹ đạo N của electron. Từ trạng thái này,nguyên tử chuyển về các trạng thái dừng có mức năng lượng thấp hơn thì có thể phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất là: A Eo  B 2Eo  C 3Eo  D 4Eo
E0 để nhảy lên mức kích thích N thì khi quay về CBan nó cũng phát ra photon có năng lượng E0Tiêu đề: Trả lời: nhờ mọi người mấy câu khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:00:47 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Eo  B 2Eo  C 3Eo  D 4Eo
2,Trên mặt thoáng ,có 2 nguồn kết hợp A và B cách nhau 0,5m ptdđ là :u=acos(8pit+5pi/6)cm.Tốc độ truyền sóng 32cm/s,xét đường thẳng (d)vuông góc với AB tại B . điểm gần nhất trên (d) dao động cùng pha với nguồn cách B đoạn ngắn nhất là
A 12,5 cm   B 11,5 cm  C 13,5cm  D 14,5cm
link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8310 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8310)