Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phucngocmtc trong 05:46:10 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9035Tiêu đề: Máy biến Thế Cos Điện Trở !
Gửi bởi: phucngocmtc trong 05:46:10 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI GIÚP EM BÀI NÀY Ạ !

1. Máy biến thế có 100 vòng cuộn sơ cấp và 200 vòng cuộn thứ cấp,cuộn sơ cấp có điện trở thuần bằng R=3 và cảm kháng ZL=4. Nối hai đầu cuộn sơ cấp vào hiệu điện thế u=40v thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp ?

A. 32V          B.72v             C.64V            D. 80V


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến Thế Cos Điện Trở !
Gửi bởi: kydhhd trong 05:53:56 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
MONG THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIẢI GIÚP EM BÀI NÀY Ạ !

1. Máy biến thế có 100 vòng cuộn sơ cấp và 200 vòng cuộn thứ cấp,cuộn sơ cấp có điện trở thuần bằng R=3 và cảm kháng ZL=4. Nối hai đầu cuộn sơ cấp vào hiệu điện thế u=40v thì hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp ?

A. 32V          B.72v             C.64V            D. 80V
[tex]Zl=\frac{4}{3}R\Rightarrow Ul=\frac{4}{3}Ur;Ul^{2}+Ur^{2}=40^{2}\Rightarrow Ul=32V[/tex]
[tex]\frac{Ul}{U2}=\frac{N1}{N2}=0,5\Rightarrow U2=32/0,3=64V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến Thế Cos Điện Trở !
Gửi bởi: phucngocmtc trong 06:17:03 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Cho em Hỏi tại sao Ul/U2 = N1/N2 Mà Không Phải Là Ur, Có Thể Cho Em bài toán tổng quát với cùng lúc RLC Ko Ạ,Vai Trò Của Các Điện Trở Này Ở Sơ Cấp Và Thứ Cấp Có Gì Khác NhaU kO a?


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến Thế Cos Điện Trở !
Gửi bởi: thanhthienbkav trong 07:44:39 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
vì chỉ có sự biến thiên từ thông trong cuộn dây gây ra hiệu điện thế cảm ứng