Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anhngoca1 trong 04:55:55 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9034Tiêu đề: con lắc lò xo, lượng tử
Gửi bởi: anhngoca1 trong 04:55:55 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
bài 2.Một con lắc lò xo đặt nằm ngang 1 đầu cố định, đầu kia gắn vật m=200g lò xo có k=200N/m.Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì tác dụng 1 lực F=4N không đổi trong t=0,5s.Sau khi ngừng tác dụng vật dao động điều hòa với biên độ bằng?

Bài 4.Độ dịch về phía đỏ của vạch quang phổ [tex]\lambda[/tex] của 1 quaza là 0.16[tex]\lambda[/tex].Vận tốc rời xa của quaza này là?

Bài 10. Ba photon  được sinh ra trong quá trình hủy 1 cặp e-pozitron ở trạng thái nghỉ.Hai photon có năng lượng tương ứng là 0,2MeV và 0,3 MeV.Năng lượng photon thứ 3 là
7,9...........3,8..........0,522..............6,7

mọi người giúp mình với nhé. cảm ơn nhiều


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo, lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:04:58 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
bài 2.Một con lắc lò xo đặt nằm ngang 1 đầu cố định, đầu kia gắn vật m=200g lò xo có k=200N/m.Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì tác dụng 1 lực F=4N không đổi trong t=0,5s.Sau khi ngừng tác dụng vật dao động điều hòa với biên độ bằng?
Xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.30 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6927.30)


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo, lượng tử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:06:23 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Bài 10. Ba photon  được sinh ra trong quá trình hủy 1 cặp e-pozitron ở trạng thái nghỉ.Hai photon có năng lượng tương ứng là 0,2MeV và 0,3 MeV.Năng lượng photon thứ 3 là
7,9...........3,8..........0,522..............6,7

mọi người giúp mình với nhé. cảm ơn nhiều
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8775 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8775)