Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 04:24:29 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9031Tiêu đề: Sóng dừng và giao thoa
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:24:29 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
ĐQ đăng lại một số câu của dhmtanphysics, do đăng sai vào 7 topic TIẾN TỚI ĐỀ THI 2012 nên bị xóa:

Mây thầy ơi mấy thầy ra thêm mấy dạng về đại cuơng dao động điều hòa, bài toán tìm thơi gian, quan đường, số lần vật đi qua,...... E thấy trong này toàn là con lắc đơn vs con lắc lò xo...hihi....em xin trân thành cảm ơn mấy thầy đã dành tâm huyết để ôn cho chúng em những dạng bài hay và gần vs đề thi 2012 nhất..

Em luyện tập với các câu sau nhe :

Câu 4: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có dóng dừng ổn định. Trên dây A là một nút, B là điểm bụng gần A nhất, AB = 14cm. C là một điểm trên dây trong khoảng AB có biên độ bằng một nửa biên độ của B. Khoảng cách AC là
A. 14/3 cm      B. 7 cm      C. 3,5 cm      D. 1,75 cm

Câu 5: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB=12cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 6cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là
A. 3,2m/s           B. 5,6m/s            C. 4,8m/s           D. 2,4m/s

Câu 7: Hệ giao thoa có 2 nguồn dao động giống hệt nhau cách nhau 20cm có tần số biên độ bằng 2cm và  tần số 40Hz. Vận tốc sóng bằng 1m/s. ở thời điểm t nguồn có li độ 1cm. trung điểm O của đoạn thẳng nối 2 nguồn ở thời điểm t + 1/160(s) cách mặt nước (tĩnh) bao nhiêu cm
 A. 1cm              B.1/can2 cm        C. 2can3 cm       D. 2cm