Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 12:21:12 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9017Tiêu đề: Hoá công thức cấu tạo
Gửi bởi: truonglongmoto trong 12:21:12 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1)X có công thức [tex]C_{4}H_{14}O_{3}N_{2}[/tex]
.Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Số CTCT phù hợp của X là:

2)X có công thúc phân tử [tex]C_{4}H_{9}O_{2}N[/tex]
. Cho 0,15 mol X phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng thấy thoát ra khí không màu, nặng hơn không khí, làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Dung dịch sau phản ứng làm nhạt màu nước brom. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được số gam muối là:
Mọi người giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: Hoá công thức cấu tạo
Gửi bởi: onehitandrun trong 02:31:31 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012


2)X có công thúc phân tử [tex]C_{4}H_{9}O_{2}N[/tex]
. Cho 0,15 mol X phản ứng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng thấy thoát ra khí không màu, nặng hơn không khí, làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Dung dịch sau phản ứng làm nhạt màu nước brom. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau phản ứng thu được số gam muối là:
Mọi người giúp mình với
[tex] C_2H_3COOCH_3NH_3 + NaOH \to C_2H_3COONa + CH_3NH_2 + H_2O [/tex]
[tex] m=94*0,15=14,1g [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hoá công thức cấu tạo
Gửi bởi: onehitandrun trong 02:42:20 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1)X có công thức [tex]C_{4}H_{14}O_{3}N_{2}[/tex]
.Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm. Số CTCT phù hợp của X là:


1.[tex] NH_4(CH_3-CH_2-CH_2-NH_3)CO_3 [/tex]

2.[tex] NH_4[CH_3-CH(CH_3)-NH_3)CO_3 [/tex]

3.[tex] NH_4[(CH_3)_3-NH]CO_3 [/tex]

4.[tex] NH_4[CH_3-CH_2-NH_2(CH_3)]CO_3 [/tex]

5.[tex] (CH_3NH_3)(CH_3-CH_2-NH_3)CO_3 [/tex]

6.[tex] (CH_3NH_3)[(CH_3)_2-NH_2]CO_3 [/tex]
Hix viết loạn xì ngầu không biết đúng không  %-)