Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: truonglongmoto trong 12:11:23 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9016Tiêu đề: Đề thi thử Quốc Học Huế, giúp tơ với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 12:11:23 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1)Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A, B dao động với phương trình[tex]u_{A}=u_{B}=5cos10\Pi t cm[/tex]
 . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Một điểm N trên mặt nước với AN-BN = -10cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?

2)Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng?
Mọi người giúp tơ với


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Quốc Học Huế, giúp tơ với
Gửi bởi: missyou266 trong 12:22:27 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
2)Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng?
Mọi người giúp tơ với
  Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định ==> L=klamda/2  ===>f=kV/2L
    Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz
  ===> f2-f1=(k+1)V/2L-kV/2L=V/2L=50 Hz  ===> V=75 (m)


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Quốc Học Huế, giúp tơ với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 12:43:24 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Đáp án là 5m/s bạn ơi


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Quốc Học Huế, giúp tơ với
Gửi bởi: truonglongmoto trong 12:47:00 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Nhờ mây thầy giải giùm em bài này với.


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Quốc Học Huế, giúp tơ với
Gửi bởi: havang1895 trong 01:04:17 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1)Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A, B dao động với phương trình[tex]u_{A}=u_{B}=5cos10\Pi t cm[/tex]
 . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s. Một điểm N trên mặt nước với AN-BN = -10cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?lamda = 4, k = -2,5 --> cực tiểu thứ 3


Tiêu đề: Trả lời: Đề thi thử Quốc Học Huế, giúp tơ với
Gửi bởi: havang1895 trong 01:08:34 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012


2)Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng?
Mọi người giúp tơ với

75 = k.(v/2f1) = (k+1).(v/2f2) --> (k+1)/k = f2/f1 = 4/3 --> k = 3 --> v = 75m/s