Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 12:04:12 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9015Tiêu đề: dong dien xoay chieu moi nguoi giup do !!!!
Gửi bởi: missyou266 trong 12:04:12 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Câu 1 : Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L,C nối tiếp, đoạn AM có điện trở thuần, đoạn MN chứa
cuộn dây có điện trở thuần r, đoạn NB có tụ  điện C. Có uMB và uAM lệch pha nhau pi/3 ; uMB và uAB lệch pha nhau   pi/12, uAB và uMN lệch pha nhau pi/2. Biết UMN = 100căn2 V, hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu mạch AB ?
Dap an : 100căn6 (V)
 Câu 2 ;
Cho đoạn mạch AB gồm R, L, C mắc nối tiếp có cuộn dây thuần cảm, điên dung của tụ có thể
thay đổi được. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ đạt cực đại băng 200V thì thấy hiệu điện thế hai đầu mạch
và hai đầu cuộn dây lệch pha nhau là 3pi/4. UAB nhận giá trị ?
dap an : 200căn2 (V)
  mong thay va cac ban giup minh !! thanks


Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu moi nguoi giup do !!!!
Gửi bởi: traugia trong 12:41:11 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Vẽ giản đồ véc tơ cho mạch điện trên
Sử dụng định lý hàm số sin ta có:
              [tex]\frac{U_{MN}}{Sin\frac{\pi }{6}}=\frac{U_{MB}}{Sin\frac{\pi }{4}}[/tex]
=> UMB = 200 (V)
      Và:    [tex]\frac{U_{MB}}{Sin\frac{\pi }{4}}=\frac{U_{AB}}{Sin\frac{2\pi }{3}}[/tex]
=> UAB = 100[tex]\sqrt{6}[/tex] (V)
 


Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu moi nguoi giup do !!!!
Gửi bởi: traugia trong 01:03:30 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Câu 2: C thay đổi để Uc đạt cực đại nên :
                             [tex]Z_{C}=\frac{R^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}} <=> U_{C} = \frac{U_{R}^{2}+U_{L}^{2}}{U_{L}}[/tex]  (1)
         Mặt khác điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha với điện áp hai đầu cuộn dây một lượng [tex]\frac{3\pi }{4}[/tex] => độ lệch pha giữa điện áp hai đầu mạch và i là:
                [tex]\varphi[/tex] = -[tex]\frac{\pi }{4}[/tex]
     => [tex]tan(\frac{-\pi }{4}) = \frac{U_{L}-U_{C}}{U_{R}}[/tex] (2)
Từ (1) và (2) suy ra: UR = UL = 100 (V)
=> UAB = 100[tex]\sqrt{2}[/tex] (V)Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu moi nguoi giup do !!!!
Gửi bởi: SH.No1 trong 01:28:13 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Vẽ giản đồ véc tơ cho mạch điện trên
Sử dụng định lý hàm số sin ta có:
              [tex]\frac{U_{MN}}{Sin\frac{\pi }{6}}=\frac{U_{MB}}{Sin\frac{\pi }{4}}[/tex]
=> UMB = 200 (V)
      Và:    [tex]\frac{U_{MB}}{Sin\frac{\pi }{4}}=\frac{U_{AB}}{Sin\frac{2\pi }{3}}[/tex]
=> UAB = 100[tex]\sqrt{6}[/tex] (V)
 

câu này bạn vẽ hình ra cho mọi người dễ hình dung với tks bạn


Tiêu đề: Trả lời: dong dien xoay chieu moi nguoi giup do !!!!
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:06:06 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Câu 1: Vẽ giản đồ véc tơ cho mạch điện trên
Sử dụng định lý hàm số sin ta có:
              [tex]\frac{U_{MN}}{Sin\frac{\pi }{6}}=\frac{U_{MB}}{Sin\frac{\pi }{4}}[/tex]
=> UMB = 200 (V)
      Và:    [tex]\frac{U_{MB}}{Sin\frac{\pi }{4}}=\frac{U_{AB}}{Sin\frac{2\pi }{3}}[/tex]
=> UAB = 100[tex]\sqrt{6}[/tex] (V)
 

câu này bạn vẽ hình ra cho mọi người dễ hình dung với tks bạn