Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoibaitaply trong 10:09:20 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9012Tiêu đề: Vài bài vật lý 12 cần giải đáp
Gửi bởi: hoibaitaply trong 10:09:20 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Một số câu muốn hỏi

(http://img848.imageshack.us/img848/812/65904748.png)

(http://img94.imageshack.us/img94/6738/45714684.png)

(http://img594.imageshack.us/img594/3449/64401690.png)

(http://img805.imageshack.us/img805/4997/71772425.png)


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:19:34 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Một số câu muốn hỏi

(http://img848.imageshack.us/img848/812/65904748.png)]
link http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=8748.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=8748.0)


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:01:07 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
ZL=100,ZC=50,R=50 ==> [tex]\varphi=\frac{\pi}{4}[/tex] (u nhanh pha hơn i)
p<0 khi u,i trái dấu
==> nhìn giản đồ vecto quay [tex]==> t=2.\frac{\pi}{4.\omega}=5ms[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần giải đáp
Gửi bởi: hoibaitaply trong 11:13:13 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Cảm ơn thầy, em hiểu rồi  :D


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:10 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Câu 3:
[tex]P_{tt}=0,6P_1 và P_{tt}=0,9P_2 ==> \frac{U_1.I_1}{U_2.I_2}=\frac{3}{2}[/tex]
Mặt khác
[tex]H_1=1-\frac{RI_1^2}{U_1.I_1} ==> \frac{I_1}{U_1}=1-H_1[/tex]
[tex]H_2=1-\frac{RI_2^2}{U_2.I_2} ==> \frac{I_2}{U_2}=1-H_2[/tex]
[tex]==> \frac{1-H_1}{1-H_2}.\frac{U_1^2}{U_2^2}=\frac{3}{2}[/tex]
[tex]==> \frac{U_1}{U_2}=\sqrt{\frac{3}{2}.\frac{1-H_2}{1-H_1}}[/tex]
[tex]==> U_2=359,258(V)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần giải đáp
Gửi bởi: hoibaitaply trong 03:14:41 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
còn câu cuối mình giải quyết như thế nào thầy  :D


Tiêu đề: Trả lời: Vài bài vật lý 12 cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:49:06 PM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
còn câu cuối mình giải quyết như thế nào thầy  :D
xem link : http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=6914.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?action=printpage;topic=6914.0)