Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 12:22:24 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9007Tiêu đề: một bài tập về tán sắc ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 12:22:24 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1 tấm nhựa trong suốt dày e=10cm. chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60. chiết suất của tấm nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là: 1,45 và 1,65. bề rộng quang phổ liên tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là:
A. 1,81cm   B. 2,81cm    c. 2,18cm    D. 0,64cm
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập về tán sắc ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:39:07 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1 tấm nhựa trong suốt dày e=10cm. chiếu 1 chùm sáng trắng hẹp tới mặt trên của tấm này với góc tới i=60. chiết suất của tấm nhựa với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là: 1,45 và 1,65. bề rộng quang phổ liên tục khi chùm sáng ló ra khỏi tấm nhựa là:
A. 1,81cm   B. 2,81cm    c. 2,18cm    D. 0,64cm
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
ĐL khúc xạ ánh sáng tai điểm tới với 2 tia
+ Tím: [tex]sin60=1,65sinr1\Rightarrow r1=31,7[/tex]
+ tia đỏ: [tex]sin60=1,45sinr2\Rightarrow r2=36,7[/tex]
bề rộng quang phổ: [tex]x=sin30(e.tanr2-e.tanr1)=(10tan36,7-10tan31,6).0,5=0,64cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập về tán sắc ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: ducgiang1510 trong 06:21:53 PM Ngày 29 Tháng Một, 2017
Xem bài giải tại đây https://www.facebook.com/ThayGiangChuyenVatLy/videos/652079341660902/


Tiêu đề: Trả lời: một bài tập về tán sắc ánh sáng cần giải đáp
Gửi bởi: ducgiang1510 trong 06:30:01 PM Ngày 29 Tháng Một, 2017
 Link video  (https://www.facebook.com/ThayGiangChuyenVatLy/videos/652079341660902/)