Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 12:12:26 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9006Tiêu đề: 1 CÂU ĐIỆN CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: SH.No1 trong 12:12:26 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1) Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có cảm kháng bằng 500  có điện trở thuần thay đổi được mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng Zc . Người ta nhận thấy khi thay đổi điện trở thuần của cuộn dây thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây không thay đổi. Giá trị của dung kháng ZC là :
A. 500    B. 100    C. 250    D. 1000


Tiêu đề: Trả lời: 1 CÂU ĐIỆN CẦN MN GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 12:20:31 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1) Một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có cảm kháng bằng 500  có điện trở thuần thay đổi được mắc nối tiếp với tụ điện có dung kháng Zc . Người ta nhận thấy khi thay đổi điện trở thuần của cuộn dây thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây không thay đổi. Giá trị của dung kháng ZC là :
A. 500    B. 100    C. 250    D. 1000

[tex]Ud=\frac{U}{\sqrt{r^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}\sqrt{r^{2}+Zl^{2}}=U\sqrt{\frac{r^{2}+Zl^{2}}{r^{2}+(Zl-Zc)^{2}}}[/tex]
cho:[tex]Zl^{2}=(Zl-Zc)^{2}\Rightarrow Zc=2Zl[/tex] thì Ud không phụ thộc vào r