Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nanaghusa trong 12:00:03 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9005Tiêu đề: 1 bài tập về dao động tắt dần cần giải đáp
Gửi bởi: nanaghusa trong 12:00:03 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1 con lắc lò xo gồm vật nặng 0,2 kg và lò xo k=20 N/m. vật đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật là 0,01. Từ vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vật vận tốc đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. g=10m/s2 độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là:
A. 1,98N     B. 2N     c. 2,98N     D. 1,5N
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!


Tiêu đề: Trả lời: 1 bài tập về dao động tắt dần cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 12:07:47 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
1 con lắc lò xo gồm vật nặng 0,2 kg và lò xo k=20 N/m. vật đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. hệ số ma sát giữa giá đỡ và vật là 0,01. Từ vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vật vận tốc đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. g=10m/s2 độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là:
A. 1,98N     B. 2N     c. 2,98N     D. 1,5N
Mong thầy cô và các bạn giải giúp em!
độ nén cực đại của lò xo là A
[tex]\frac{1}{2}KA^{2}+\mu mg.A=\frac{1}{2}mv^{2}[/tex]
giải ra tính A, lực đàn hồi cực đại là F=KA
bạn tự thay số nhé