Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: votulap93 trong 10:08:20 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8999Tiêu đề: Một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: votulap93 trong 10:08:20 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
(http://nm5.upanh.com/b1.s28.d1/23a22063ae6e3b358b918bd27eb54584_45179865.untitled.bmp)
Rất mọng sự giúp đỡ của các bạn và quý thầy cô!


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: traugia trong 11:13:08 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
 Bước sóng [tex]\lambda =10cm[/tex]
 Khoảng cách MN = 22,5 cm = 2[tex]\lambda[/tex] + [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]
mà M ở gần nguồn hơn nên nhanh pha hơn tại N => Khi N ở vị trí thấp nhất thì M ở vị trí cân bằng và đang có xu hướng đi lên => Sau khoảng thời gian ngắn nhất là : [tex]\frac{T}{2} + \frac{T}{4} = \frac{3}{80} (s)[/tex] thì M sẽ ở vị trí thấp nhấtTiêu đề: Trả lời: Một số câu trong đề thi thử!
Gửi bởi: votulap93 trong 07:53:19 AM Ngày 25 Tháng Năm, 2012
Bước sóng [tex]\lambda =10cm[/tex]
 Khoảng cách MN = 22,5 cm = 2[tex]\lambda[/tex] + [tex]\frac{\lambda }{4}[/tex]
mà M ở gần nguồn hơn nên nhanh pha hơn tại N => Khi N ở vị trí thấp nhất thì M ở vị trí cân bằng và đang có xu hướng đi lên => Sau khoảng thời gian ngắn nhất là : [tex]\frac{T}{2} + \frac{T}{4} = \frac{3}{80} (s)[/tex] thì M sẽ ở vị trí thấp nhất


Anh có thể vẽ hình cho em được không.Thanks