Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linglei trong 09:17:47 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8995Tiêu đề: BÀi tán sắc ánh sáng 12 nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: linglei trong 09:17:47 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Bài 2: Lăng kính có tiết diện là tam giác đều ABC, góc chiết quang A, mặt bên có độ rộng a = 10cm. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền đến AC. Biết rằng chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ vừa vặn thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại AC và chiết suất đối với ánh sáng tím là [tex]$\sqrt{3}$[/tex]
. Độ rộng của chùm sáng ló ra khỏi BC là:
A. 2,6 cm                B.0.337 cm                   C.0.389 cm              D.0.195 cm
Nhờ thầy cô giải thích kĩ cho em cách để tính chiết suất của kia đỏ với ạ


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tán sắc ánh sáng 12 nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 10:32:29 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Em đánh lâu quá mà lại kick nhầm nút nên nó up lên nửa bải mong thầy xóa dùm em bài trên
Do chùm tia sáng được chiếu song song với BC nên góc tới là: i = 300
Do tia đỏ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nên:
                 Sin 30 = nđSinr
                 nđSinr = Sin 90     ( do i = 900 )
                 r   +   r  = 60
Giải hệ phương trình trên ta tìm được: nđ = 1,52752
Khi tia đỏ bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần thì tất cả các tia sáng đơn sắc còn lại đều xảy ra phản xạ toàn phần:
     Xét đối với tia tím  
                 Sin 30 = ntSinr1t
                r1t   +   r2t  = 60
   Thay số vào ta tìm được: r1t = 16,70 , r2t = 43,30
 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia tím với AC là: [tex]\alpha = 90 - 43,3 = 46,7^{0}[/tex]
 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia tím với BC là: [tex]\beta = 180 - (60 + 46,7) = 73,3^{0}[/tex]
  Sử dụng định lý hàm số Sin ta có : [tex]\frac{10}{Sin73,3}=\frac{x}{Sin46,7}[/tex]
       Vậy khoảng cách từ C đến điểm tới của tia tím trên BC là : x =
    Xét đối với tia đỏ do nó vừa vặn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nên: tương tự đối với tia tím ta xác định được r = 40,890 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia đỏ đối với AC và BC lần lượt là: 49,11 và 70,89
       Sử dụng định lý hàm số Sin ta có : [tex]\frac{10}{Sin70,89}=\frac{y}{Sin49,11}[/tex]
       Vậy khoảng cách từ C đến điểm tới của tia đỏ trên BC là : y =
Bề rộng của chùm tia ló ra khỏi BC là : [tex]\Delta d = y - x \approx 0,391 (cm)[/tex]
 [-O<

          


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tán sắc ánh sáng 12 nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: thienhavosodoi trong 11:17:15 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
Em đánh lâu quá mà lại kick nhầm nút nên nó up lên nửa bải mong thầy xóa dùm em bài trên
Do chùm tia sáng được chiếu song song với BC nên góc tới là: i = 300
Do tia đỏ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nên:
                 Sin 30 = nđSinr
                 nđSinr = Sin 90     ( do i = 900 )
                 r   +   r  = 60
Giải hệ phương trình trên ta tìm được: nđ = 1,52752
Khi tia đỏ bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần thì tất cả các tia sáng đơn sắc còn lại đều xảy ra phản xạ toàn phần:
     Xét đối với tia tím  
                 Sin 30 = ntSinr1t
                r1t   +   r2t  = 60
   Thay số vào ta tìm được: r1t = 16,70 , r2t = 43,30
 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia tím với AC là: [tex]\alpha = 90 - 43,3 = 46,7^{0}[/tex]
 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia tím với BC là: [tex]\beta = 180 - (60 + 46,7) = 73,3^{0}[/tex]
  Sử dụng định lý hàm số Sin ta có : [tex]\frac{10}{Sin73,3}=\frac{x}{Sin46,7}[/tex]
       Vậy khoảng cách từ C đến điểm tới của tia tím trên BC là : x =
    Xét đối với tia đỏ do nó vừa vặn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nên: tương tự đối với tia tím ta xác định được r = 40,890 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia đỏ đối với AC và BC lần lượt là: 49,11 và 70,89
       Sử dụng định lý hàm số Sin ta có : [tex]\frac{10}{Sin70,89}=\frac{y}{Sin49,11}[/tex]
       Vậy khoảng cách từ C đến điểm tới của tia đỏ trên BC là : y =
Bề rộng của chùm tia ló ra khỏi BC là : [tex]\Delta d = y - x \approx 0,391 (cm)[/tex]
 [-O<

          

Bạn ơi cho mình xin cái hình được không.Mình không hiểu chỗ này [tex]\frac{10}{Sin73,3}=\frac{x}{Sin46,7}[/tex] và [tex]\frac{10}{Sin70,89}=\frac{y}{Sin49,11}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tán sắc ánh sáng 12 nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 11:25:09 PM Ngày 26 Tháng Năm, 2012
Em đánh lâu quá mà lại kick nhầm nút nên nó up lên nửa bải mong thầy xóa dùm em bài trên
Do chùm tia sáng được chiếu song song với BC nên góc tới là: i = 300
Do tia đỏ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nên:
                 Sin 30 = nđSinr
                 nđSinr = Sin 90     ( do i = 900 )
                 r   +   r  = 60
Giải hệ phương trình trên ta tìm được: nđ = 1,52752
Khi tia đỏ bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần thì tất cả các tia sáng đơn sắc còn lại đều xảy ra phản xạ toàn phần:
     Xét đối với tia tím  
                 Sin 30 = ntSinr1t
                r1t   +   r2t  = 60
   Thay số vào ta tìm được: r1t = 16,70 , r2t = 43,30
 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia tím với AC là: [tex]\alpha = 90 - 43,3 = 46,7^{0}[/tex]
 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia tím với BC là: [tex]\beta = 180 - (60 + 46,7) = 73,3^{0}[/tex]
  Sử dụng định lý hàm số Sin ta có : [tex]\frac{10}{Sin73,3}=\frac{x}{Sin46,7}[/tex]
       Vậy khoảng cách từ C đến điểm tới của tia tím trên BC là : x =
    Xét đối với tia đỏ do nó vừa vặn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nên: tương tự đối với tia tím ta xác định được r = 40,890 => góc tạo bởi tia phản xạ của tia đỏ đối với AC và BC lần lượt là: 49,11 và 70,89
       Sử dụng định lý hàm số Sin ta có : [tex]\frac{10}{Sin70,89}=\frac{y}{Sin49,11}[/tex]
       Vậy khoảng cách từ C đến điểm tới của tia đỏ trên BC là : y =
Bề rộng của chùm tia ló ra khỏi BC là : [tex]\Delta d = y - x \approx 0,391 (cm)[/tex]
 [-O<

          

Bạn ơi cho mình xin cái hình được không.Mình không hiểu chỗ này [tex]\frac{10}{Sin73,3}=\frac{x}{Sin46,7}[/tex] và [tex]\frac{10}{Sin70,89}=\frac{y}{Sin49,11}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tán sắc ánh sáng 12 nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:25:19 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
tìm kiếm lại mới biết anh trâu gja có viết bàj này.
Đến đoạn => r1đ, r1t, rồi áp dụng công tkức tính độ rộng của chùm tia ló trong BMSS.
d =a.căn3 /2. Cosi. (tan r1đ - tan r1t )


Tiêu đề: Trả lời: BÀi tán sắc ánh sáng 12 nhờ thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:51:39 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2012
hvẽ. Hjhj