Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SH.No1 trong 04:13:11 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8991Tiêu đề: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: SH.No1 trong 04:13:11 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1)Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất T1, của mạch thứ hai T2 = 2T1 .Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ có độ lớn cực đại Qo.Sau đó mỗi tụ phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q ( 0 < q < Qo ) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và thứ hai bằng bao nhiêu ?
A. 1/4   B. 2   C. 1/2   D. 2/3


2) Dòng điện[tex] i = 4cos^{2}ωt (A) [/tex] có giá trị hiệu dụng là?Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: SH.No1 trong 04:29:21 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012


sửa lại câu 2 xíu :d-
2) Dòng điện[tex] i = 4cos^{2}\omega t (A) [/tex] có giá trị hiệu dụng là?Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 04:35:22 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1)Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất T1, của mạch thứ hai T2 = 2T1 .Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ có độ lớn cực đại Qo.Sau đó mỗi tụ phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q ( 0 < q < Qo ) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và thứ hai bằng bao nhiêu ?
A. 1/4   B. 2   C. 1/2   D. 2/3

[tex]T2=2T1\Rightarrow L2C2=4L1C1[/tex]
[tex]\frac{Q^{2}}{2C1}=\frac{q^{2}}{2C1}+\frac{1}{2}L1i1^{2}\Rightarrow Q^{2}=q^{2}+L1C1.i^{2}[/tex]
tương tự:[tex]Q^{2}=q^{2}+L2C2.i2^{2}[/tex]
lấy 2 pt trừ cho nhau: [tex]L2C2.i^{2}2=L1C1.i1^{2}\Rightarrow i2^{2}=4i1^{2}\Rightarrow i2=2i1[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: kydhhd trong 04:39:54 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012


sửa lại câu 2 xíu :d-
2) Dòng điện[tex] i = 4cos^{2}\omega t (A) [/tex] có giá trị hiệu dụng là?


dùng công thức hạ bâc xuống
[tex]i=4\frac{1+cos2\omega t}{2}=2+2cos2\omega t[/tex]
dong điện hiệu dụng
[tex]I=\sqrt{2^{2}+\sqrt{2^{2}}}=\sqrt{6}[/tex]
(có 2 thành phần dòng điện, dòng không đổi và xoay chiều)


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:42:58 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
1)Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kỳ dao động riêng của mạch thứ nhất T1, của mạch thứ hai T2 = 2T1 .Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ có độ lớn cực đại Qo.Sau đó mỗi tụ phóng điện qua cuộn cảm của mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q ( 0 < q < Qo ) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và thứ hai bằng bao nhiêu ?
A. 1/4   B. 2   C. 1/2   D. 2/3

[tex]T2=2T1\Rightarrow L2C2=4L1C1[/tex]
[tex]\frac{Q^{2}}{2C1}=\frac{q^{2}}{2C1}+\frac{1}{2}L1i1^{2}\Rightarrow Q^{2}=q^{2}+L1C1.i^{2}[/tex]
tương tự:[tex]Q^{2}=q^{2}+L2C2.i2^{2}[/tex]
lấy 2 pt trừ cho nhau: [tex]L2C2.i^{2}2=L1C1.i1^{2}\Rightarrow i2^{2}=4i1^{2}\Rightarrow i2=2i1[/tex]

Ta có : [tex]Q_{0} = q^{2} + \left( \frac{i_{1}}{\omega _{1}}\right)^{2} = q^{2} + \left( \frac{i_{2}}{\omega _{2}}\right)^{2}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{i_{1}}{i_{2}} = \frac{\omega _{1}}{\omega _{2}}= \frac{T_{1}}{T _{2}}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: ttc_94 trong 05:38:07 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012


sửa lại câu 2 xíu :d-
2) Dòng điện[tex] i = 4cos^{2}\omega t (A) [/tex] có giá trị hiệu dụng là?


dùng công thức hạ bâc xuống
[tex]i=4\frac{1+cos2\omega t}{2}=2+2cos2\omega t[/tex]
dong điện hiệu dụng
[tex]I=\sqrt{2^{2}+\sqrt{2^{2}}}=\sqrt{6}[/tex]
(có 2 thành phần dòng điện, dòng không đổi và xoay chiều)

ơ !! nếu em nhớ ko nhầm em xem đáp án ở đâu đó thì
I = 2 + √2 
"Daivodanh" giải thích choa "ttc_94" vs


Tiêu đề: Trả lời: 2 BÀI CẦN MỌI NGƯỜI GIÚP
Gửi bởi: mark_bk99 trong 05:50:29 PM Ngày 24 Tháng Năm, 2012
DVD đúng rồi ,đây là câu trong đề thi thử trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa !!1
 Xem lời giải hình đính kèm